Home

Achtergrond

Vergoeding voor ondernemer-asbestslachtoffers

Ondernemers die slachtoffer werden van asbest kunnen een vergoeding aanvragen per 1 december 2007. De tegemoetkoming in de geleden immateriële schade bedraagt €16.655. Deze regeling is voor slachtoffers van mesothelioom (een ziekte veroorzaakt door blootstelling aan asbest), die niet via hun werk in loondienst deze ziekte opliepen. Asbest werd niet alleen toegepast in gebouwen, maar zat soms ook in puin om kavelpaden op agrarische bedrijven te verharden.

De regeling is bedoeld voor slachtoffers die in hun werk als zelfstandige, via het milieu of via producten, aan asbest zijn blootgesteld. De tegemoetkoming moet in principe door de slachtoffers zelf worden aangevraagd. Er is een overgangsperiode waarin nabestaanden een aanvraag kunnen indienen. Slachtoffers kunnen zich aanmelden bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), dat vervolgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) adviseert, dat beslist over de aanvragen.

De regeling heet voluit Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS-regeling). De regeling sluit aan op de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS-regeling) voor slachtoffers bij wie de asbest¬blootstelling is terug te voeren op een loondienstverband.

Meer informatie Ministerie van Vrom: financiële tegemoetkoming voor asbestslachtoffers

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.