Home

Achtergrond

Verburg: Geen reden om compartimentering per 1 januari 2008 niet te beëindigen

Minister Verburg van LNV is niet van plan om de Meststoffenwet op het punt van de beëindiging van de compartimentering te wijzigen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De informatie die ze van provincies en gemeenten heeft gekregen, geeft volgens haar geen aanleiding om ook na 1 januari 2008 aan de ompartimenteringsregeling vast te houden.

Het Reconstructieplan geldt als een voorbereidingsbesluit zolang het bestemmingsplan nog niet met het Reconstructieplan in overeenstemming is gebracht. Dat betekent dat aanvragen voor bouwvergunningen, in strijd met de verbodsbepalingen van de zonering, net zo lang moeten worden aangehouden totdat het bestemmingsplan in overeenstemming is met het Reconstructieplan. Daarmee worden, vooruitlopend op aanpassing van het bestemmingsplan, ongewenste ontwikkelingen voorkomen, aldus Verburg. Het voorbereidingsbesluit kan ook werken als een vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan. Met die vrijstelling kan alvast gebouwd worden en werk in uitvoering worden genomen, dat in de lijn is van het reconstructieplan.

Het ministerie heeft ook aan gemeenten gevraagd hoe zij op dit moment gewaarborgd hebben dat gewenste ontwikkelingen worden gestimuleerd en ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen. Ruim driekwart van de gemeenten vindt die mogelijkheden voldoende. Ruim 25% heeft het bestemmingsplan aangepast en meer dan de helft vindt aanpassing van het bestemmingsplan niet nodig om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, omdat dat geregeld is via de voorbereidingsbescherming in het reconstructieplan.

Meer informatie Brief aan de Tweede Kamer
Lees ook Opheffing compartimentering varkensrechten?

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.