Home

Achtergrond 1267 x bekeken

Veevoerprijzen stijgen naar ongekende hoogte

In Nederland wordt in de landbouw veel (ruim 200.000 ha) snijmais geteeld. Omdat het klimaat eigenlijk te koud is voor mais, worden de korrels hier niet rijp. Er zijn echter wel vroege tot zeer vroeg rassen ontwikkeld die voor de teelt van korrelmais gebruikt kunnen worden. Als regel wordt geoogst tussen half september en half oktober als de korrel hard deegrijp is. Bij een door nachtvorst vrijwel geheel bevroren gewas dient niet te lang met oogsten gewacht te worden. In het algemeen wordt het gehele gewas met blad, stengel en kolven verhakseld met een maishakselaar en ingekuild. Mais kan echter ook in de vorm van korrelmais, natte korrelmais met spil (CCM=Corn Cob Mix) voor zowel varkens als rundvee en maiskolvensilage (MKS) voor rundvee geoogst worden. Snijmais is een zetmeelrijk veevoer dat vooral gebruikt wordt in de rundveehouderij.

Als we kijken naar het economisch rendement van mais als veevoer dienen we de hoofdfunctie van mais als energieleverancier in ons achterhoofd te houden.
De belangrijkste graadmeter is de prijs per voederwaarde eenheid ten opzichte van andere voederwaarde bronnen zoals andere granen. Dit betekent de prijs per 100 EW (varkenshouderij) van mais ten opzichte van vergelijkbare energieleverende grondstoffen zoals tarwe en tapioca.
In de rundveehouderij is het de prijs per kVEM bij melkvee of VEVI bij vleesvee.

De huidige veevoedermarkt is verstoord. Prijzen van mengvoeders en grondstoffen zijn ten opzichte van vorig jaar met ongeveer eenderde gestegen. Een van de redenen hiervoor is de tegenvallende graanoogst wereldwijd. De graanmarkt is hierdoor ingeteerd op haar voorraad. De opkomst van de vele biovergisters binnen de EU (Duitsland) zorgen ook voor een enorme afname van de hoeveelheid voedergranen. Tevens is de komst van derogatie als gevolg van het nieuwe mestbeleid een factor waardoor de prijzen voor veevoer stijgen. Melkveehouders moeten hun teeltareaal aanpassen om aan de 70 – 30 verhouding te voldoen.
De huidige prijs van CCM ligt rond de € 1.600,-- per 10 ton, dus €16,--/100 kg, met 65% droge stof. Dit is normaal gesproken de opbrengst van 1 ha. Het betreft hier een bedrag zonder aftrek van oogstkosten e.d.
In onze omgeving (Twente) is het afgelopen maisseizoen tussen de € 1250,-- en € 1600,-- per ha betaald voor snijmais op stam afhankelijk van de bestemming.

Of registreer je om te kunnen reageren.