Home

Achtergrond

Veel te veel risico's

Bij de vraag welk van de risico's het meeste gevaar oplevert voor je bedrijf moest ik wel even nadenken. Ondanks de steeds professioneler wordende bedrijven (door alle keurmerken, ketenbeheersing, betere hygiene, de vele controles van de bekende instanties, de dierenartsbegeleiding) worden voor mijn gevoel het aantal risico's de afgelopen jaren zeker niet minder.

Die afgelopen jaren hebben de besmettelijke dierziekten voor varkens, pluimvee, koeien en schapen in een rap tempo onze bedrijven geteisterd. Het lijkt wel of ze netjes om de beurt kwamen. Het is ook frappant hoe er steeds weer (voor mij dan) nieuwe dierziekten de kop op duiken. Neem blauwtong. Tot 2 jaar geleden had ik nog nooit van dat akelige vliegje Knut gehoord. En dat rare kevertje in de mais, hoe gaat dat uitpakken? Dat baart mij wel zorgen, want het is er, maar hoe komen we er vanaf?

Ook als andere landen dierziekten hebben, hebben we daar als vee-importerend en exporterend land veel (kostbare) last van. Laat staan de vele emotionele zorgen die het met zich meebrengt bij onze gezinnen, want het bedrijf is ons leven.

En dan nog niet te spreken van hoe we het de consument moeten uitleggen. Hoe beschadigen we dat consumentenvertrouwen het minst? Waar enkele politieke partijen en vrienden dan weer op slinkse wijze gretig gebruik, beter gezegd: misbruik, van maken.

Dus eigenlijk is het zorg om met keuze a, b, en c, als gehele agrarische sector heel zorgvuldig om te gaan. Het is maar hopen dat als er iets uitbreekt, daar adequaat op gereageerd wordt door de sector. Dat ze met de juiste maatregelen de problemen zo snel mogelijk de kop kan indrukken, met zo min mogelijk emotionele en economische gevolgen.

Maar omdat het de taak is van de ondernemer om eerst de zaken goed op orde te hebben op het eigen bedrijf, kies ik voor optie c.
Door te zorgen, in onze situatie, voor een gezonde veestapel, dus vrij van de voor ons bedrijf gevaarlijke IBR en BVD. Dit doen we door jaarlijks preventief te enten. Dat zien we eigenlijk als een soort verzekeringspolis. De veestapel is vrij van deze virussen. Door te enten voorkom je een nieuwe besmetting.
Verder werken we zo hygienisch mogelijk. Als er mensen in de stal moeten zijn, bij ons eigenlijk alleen de dierenarts ( en liefst ook niet te vaak ...), dan alleen met bedrijfskleding.
We beschermen de dieren tegen vliegen. We kopen geen dieren aan. En we zorgen voor een goede begeleiding door de dierenarts.

Of registreer je om te kunnen reageren.