Home

Achtergrond 1 reactie

Tussen de wal en het schip

De meest beperkende factor voor de komende jaren zal zijn:
• Arbeid
• Huisvesting
• Melkstal

De overweging die ik moet maken om mijn bedrijf in de huidige situatie te kunnen managen is de keuze van investeren in het bedrijf of het aannemen van een werknemer. Het vraagstuk is beantwoord vanuit de problematiek met betrekking tot arbeid, daarbij is de factor schaalvergroting achterwege gelaten, daar komen we deze week nog op terug.

Investeren in het bedrijf

Gezien de huidige situatie van het bedrijf kan vastgesteld worden dat er veel arbeid zit in het melken. Om het bedrijf te kunnen managen met alleen de veehouder en zijn vrouw zal er geïnvesteerd moeten worden in o.a. de melkstal. Hierbij denk ik aan het plaatsten van 2 melkrobots. Hierdoor kan veel arbeid op het gebied van melken bespaard worden en hoeft geen werknemer aangetrokken te worden. Kosten voor de investering zullen ongeveer het volgende bedragen:
2x melkrobot a €110.000 = €220.000. De capaciteit van twee robots is ongeveer 120 koeien, in de stal is ruimte voor 100 koeien. De stal wordt vergroot met 30 plaatsen, daarnaast wordt plaats gecreëerd voor een robot-eiland. Deze investering wordt geschat op €150.000. Dit bedrag komt tot stand door te rekenen met €4.500 per plaats exclusief het robot-eiland.
De totale investering voor het plaatsen van 2 robots zal ongeveer €370.000 bedragen. De rente over de robots bedraagt bij 5% rente €11.000 per jaar.

Werknemer geeft hoge kosten

Vader werkt nu 5 uur per dag. Er van uit gaande 6 dagen in de week, komt dat neer op 30 uur per week. De vrouw die nu nog 20 uur in het bedrijf meewerkt zal, als er kinderen zijn, nog maar 10 uur mee kunnen werken naast haar baan. In totaal is er hierdoor tekort aan arbeid van 40 uur per week. Deze 40 uur moet gezien de huidige situatie ingevuld worden met een werknemer. De werknemer moet een zelfstandig persoon zijn met verstand van zaken en kost daarom €25 per uur. Bij 40 uur x €25 per uur = €1.000 per week of €52.000 per jaar aan extra kosten.
Voor deze berekeningen kies ik als veehouder ervoor om een werknemer aan te trekken op uitzendbasis. Het voordeel een werknemer op uitzendbasis is dat de kosten vooraf te berekenen zijn en het bedrijf geen zorg hoeft te dragen voor de personeelsadministratie op het bedrijf (bijv. loonbelasting, ziektedagen, vakantiedagen etc.).

Conclusie

In deze beknopte berekening is de uitbreiding van de stal niet meegenomen, het uitgangspunt van de berekening is de vergelijking tussen het aantrekken van personeel of automatisch gaan melken.
Het aantrekken van vreemd personeel is een te grote last voor het bedrijf bij de omvang van 110 melkkoeien. Personeel aantrekken is mijns inziens mogelijk wanneer er fors wordt uitgebreid naar minimaal 175 melkkoeien.
Daarom kies ik in deze situatie voor het investeren in melkrobots, de financiële motivatie is als volgt;
• Kosten werknemer €52.000 per jaar
• Rentelasten robots €11.000
• Ruimte voor aflossing, onderhoud e.d. ten opzichte van de van kosten van een werknemer €52.000 - 11.000 = €41.000 per jaar
In de geschetste situatie is mijn keuze om te gaan melken met een robot, dit geeft meer financiële ruimte en het is niet nodig een werknemer aan te stellen. Daarnaast nemen de robots de piekbelasting van het melken weg.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Martin

    Hey Chrstiaan,

    Goed antwoord met een duidelijke conclusie en ook de financiering mooi meegenomen. Dat mis ik nog iets bij de anderen. Maar iedereen spreekt over een werknemer, maar wat dacht je van een stageplek voor iemand van de mas of has. Met hun stage-opdrachten houden ze je ook scherp op het bedrijf.

    Veel succes verder

Of registreer je om te kunnen reageren.