Home

Achtergrond 1 reactie

Toch akkoord afschrijving kas

Tuinders kunnen hun kassen alsnog volledig afschrijven als het aan het Nederlandse kabinet ligt. Dit kan door de waarde van de ondergrond boekhoudtechnisch op te hogen.

LTO Glaskracht Nederland, Plantum en staatssecretaris Jan Kees de Jager van belastingen hebben hierover een akkoord bereikt. De Jager denkt dat de Europese Commissie ditmaal wel akkoord gaat met de gevonden oplossing.

Anders was dat met een vorig jaar door de Tweede Kamer gemaakte wetswijziging om tuinbouwkassen weer net als vroeger volledig af te schrijven. Daartegen maakte de Europese Commissie duidelijk bezwaar. Toestaan van volledige afschrijving over een kortere termijn dan gebruikelijk voor gebouwen zag de Commissie als niet-toegestane staatssteun.

Volgens Brussel mag op de boekwaarde van bedrijfsgebouwen niet meer worden afgeschreven dan de helft van de WOZ-waarde van het gebouw plus de ondergrond. Door de waardestijging van deze grond worden echter de afschrijfmogelijkheden op de kas sterk beperkt. Want de waardestijging van de grond neutraliseert de waardedaling van de kas goeddeels.

Om dit probleem te ondervangen mogen tuinders de boekwaarde van de grond ophogen tot de WOZ-waarde ervan. Deze ophoging is echter alleen toegestaan voor de berekening van de afschrijving op glasopstanden, niet voor andere doeleinden.
Met deze oplossing wordt een lastenverzwaring voor de glastuinbouw voorkomen van 22 miljoen euro per jaar.

Eén reactie

  • no-profile-image

    p.pelzer

    Wordt er onder de tuinders ook een tuincentrum verstaan. Een voorbeeld zou het een en ander beter kunnen toelichten. Visueel beter voor ieder die zich erin wil verdiepen

    Reactie graag

Of registreer je om te kunnen reageren.