AlgemeenAchtergrond

€45 miljoen extra voor WKK in 2007, niets voor 2008

Het ministerie van Economische Zaken verhoogt het subsidieplafond voor warmtekrachtkoppeling (WKK) voor 2007 met €45 miljoen. In dat jaar investeerden tuinders en anderen onverwacht veel in WKK. Het ministerie van EZ stopt zijn subsidie echter in 2008, omdat het denkt dat WKK nu rendabel is. De toegenomen interesse voor opwekking van stroom leidde ook tot een tekort van aansluitcapaciteit bij TenneT, de beheerder van het elektriciteitsnet, dat het beleid hiervoor publiceert op een website.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken (EZ) dat eind 2007 het subsidieplafond van €36,7 miljoen ruimschoots werd overtekend. Dit was het gevolg van een aanzienlijk hogere productie van elektriciteit met behulp van WKK dan op het moment van budgetvaststelling was voorzien.

Minister Van der Hoeven besluit nu vanwege de te laag gebleken inschatting van het productieniveau eenmalig af te wijken van het vastgestelde subsidieplafond en dit met €45 miljoen te verhogen. In haar brief aan de Tweede Kamer memoreert de minister ook dat de afgelopen jaren bestaande WKK-installaties zijn ondersteund om een rendabele exploitatie mogelijk te maken en de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie te bevorderen.

De vooruitzichten voor WKK-installaties zijn gunstig, althans economisch. De minister geeft aan dat deze installaties intussen rendabel zijn, zodat de noodzaak van ondersteuning niet langer bestaat. Het ministerie stopte dan ook de subsidiëring met ingang van 2008. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op de website van EZ.

TenneT
Door het stijgende aanbod aan elektriciteit kampt TenneT, de beheerder van het stroomnet, met onvoldoende capaciteit om alle nieuwe leveranciers hun opgewekte stroom te laten leveren. In het westen van het land zijn het niet alleen de tuinders in het Westland die elektriciteit produceren, de kustlijn is ook gunstig voor windenergie of om grondstoffen voor de energieopwekking aan te voeren van over zee. TenneT legt op zijn website het beleid voor aansluiting van stroomproducenten uit.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘wkk’

Meer informatie EZ: 45 miljoen extra voor WKK voor 2007

Meer informatie Tennet: Aansluitbeleid

Beheer
WP Admin