Home

Achtergrond 1 reactie

Tientallen miljoenen voor Veenweiden en greenports

Het kabinet stelt ruim 92 miljoen euro beschikbaar uit het budget voor de Nota Ruimte.

Daarvan gaat 35 miljoen naar projecten in de Westelijke Veenweiden en 27,1 miljoen euro naar de tuinbouw. De Ministerraad heeft gisteren ingestemd met voorstellen van minister Jacqueline Cramer van Vrom. De overige 30 miljoen is gereserveerd voor de Noordelijke IJ-oevers in Amsterdam. Het geld komt uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES), dat wordt gevuld met aardagasbaten.

De steun aan de veenweidegebieden gaat naar drie projecten: de Krimpenerwaard, het Wormer- en Jisperveld en Zegveld/Portengen. Doel is het tegengaan van bodemdaling, gecombineerd met een goed waterbeheer en duurzaam landgebruik.

De steun voor herinrichting van de glastuinbouw gaat naar zes projecten in de Randstad (Boomawatering, 4B-concept Water in Westland, Kloosterschuur-Trappenberg, Delfweg in Noordwijkerhout, Overbuurtsepolder en Oostelijke Rondweg Boskoop) en het project Deurne, dat onderdeel is van de greenport Venlo. Met het geld kunnen projecten versneld worden uitgevoerd. In totaal heeft het kabinet voor projecten ter uitvoering van de Nota Ruimte 1 miljard euro beschikbaar tot 2014 .

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    onno

    het aardgas komt uit het noorden en het geld gaat naar het westen en zuiden,randstadkabinet !

Of registreer je om te kunnen reageren.