Home

Achtergrond 201 x bekeken

Terechte herziening BTW op bouwgrond, die later verkocht is als niet bouwgrond

Oorspronkelijke bouwgrond is later doorverkocht omdat er niet meer gebouwd mocht worden. Over de levering werd dus geen BTW berekend. De inspecteur herzag daarop ook de BTW-aftrek over de oorspronkelijke levering en de daarna verrichte werkzaamheden. Terecht oordeelt het Hof Arnhem in hoger beroep.

Deze zaak speelt al sinds 2001. In november 2006 deed de rechtbank al uitspraak en deze uitspraak wordt nu door het Gerechtshof bevestigd. In deze zaak had de tuinder drie percelen bouwgrond gekocht die hij bestemd had voor vestiging van een glastuinbouwbedrijf. Daarna kocht de tuinder nog twee andere percelen die nog niet kwalificeerden als bouwgrond. De voordruk op de bouwgrond en de voordruk op de werkzaamheden die drukten op de voorbereiding van het glastuinbouwbedrijf trok hij af.

De percelen maken onderdeel uit van een gebied dat op last van VROM gevrijwaard diende te blijven van glastuinbouw. Hierop werd de reeds verleende bouwvergunning ingetrokken. Daarna is de grond voor andere dan bouwdoeleinden BTW-onbelast verkocht.

Het Hof is het in hoger beroep met de inspecteur en de Rechtbank eens dat in dit geval herziening van de voordruk moet plaatsvinden en dat zulks conform de jurisprudentie van het Hof van Justitie is. Er moet namelijk een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang bestaan tussen de verworven goederen of diensten en de handelingen in een later stadium waarvoor recht op aftrek bestaat. Het doel dat de belastingplichtige beoogt is daarbij niet relevant. Het feit dat er handelingen zijn verricht en de grond dus feitelijk in gebruik is genomen is geen handeling waarvoor recht op aftrek bestaat.

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.