Home

Achtergrond 218 x bekeken

Tennet mag stroomleverancier niet zomaar weigeren

Tennet, de netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, mag elektriciteitsproducenten niet zomaar weigeren van het net. Ze moet aantonen dat zij over onvoldoende transportcapaciteit beschikt om een windmolenpark aan te sluiten op haar netwerk.

Dit concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in een geschil tussen regionaal netbeheerder Essent Netwerk en TenneT.

Op basis van de Elektriciteitswet 1998 geldt de verplichting dat, voor zover TenneT voor het gevraagde transport van elektriciteit geen capaciteit ter beschikking heeft, zij dit dient aan te tonen aan de hand van relevante technische gegevens. Daarnaast moet TenneT aangeven welke maatregelen zij neemt om de transportbeperking op te heffen.

De NMa heeft TenneT en de regionale netbeheerders ook opgeroepen de informatie over de ontwikkeling van onder meer productie en afname van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen zodat het bestaande net efficiënter gebruikt kan worden. Daarnaast benadrukt de NMa dat de netbeheerders de capaciteitsproblemen gezamenlijk dienen op te lossen.

Of registreer je om te kunnen reageren.