Home

Achtergrond 266 x bekeken 1 reactie

Ten voorbeeld

Het komt niet vaak voor dat de land- en tuinbouw ten voorbeeld worden gesteld aan andere economische sectoren.

Dat de agrarische sector op sommige terreinen voorop loopt, wil bij een deel der critici moeilijk post vatten. Zeker op milieugebied.

Zij doen er goed aan de door het kabinet geïnitieerde evaluatie van regelingen die de introductie van milieuvriendelijke technieken ondersteunen (MIA, Vamil, Groen Beleggen), goed te lezen. Dit rapport geeft niet alleen aan dat de land- en tuinbouw zich deze technieken zeer goed eigen maken, maar daarmee ook voorop lopen. Daarbij valt te denken aan emissiearme stallen en de Groen-Labelkassen.

Het gaat daarbij niet alleen om het tempo waarin de agrarische sectoren deze milieuvriendelijke systemen introduceert, maar ook hoe succesvol de toepassingen zijn. Dat is volgens de evaluatie onder meer het gevolg van de goede organisatiestructuur in de land- en tuinbouw. Maar ook de toekomstgerichte productiewijze en de vertaling van maatschappelijke eisen en wensen spelen zeker een rol.

De onderzoekers doen de aanbeveling aan het kabinet deze ervaring te benutten in andere sectoren. Ook de prestatienormen die bijvoorbeeld de glastuinbouw toepast, verdienen navolging.

Dit compliment mag de sector in de zak steken en uitdragen. De les voor het rijk moet zijn dat zij voorlopers bij milieuvriendelijke investeringen moet koesteren en niet moet dwarsbomen, zoals bij de MEP is gebeurd.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    Dorien

    Dit is goed nieuws voor de sector, maar dit wisten we al langer. De belangenbehartigers moeten richting Den Haag hier meer mee doen. De agressie tegen de agrarische sector is op vele terreinen niet terecht. Deze personen moeten nu eens op hun vingers worden getikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.