Home

Achtergrond 601 x bekeken

Sleepslangen en toevoegmiddelen

Ik kies het sleepslangensysteem als beste innovatie van de laatse jaren i de methoden om mest uit te rijden. Met de sleepslang kun je vroeg in het voorjaar met een behoorlijke werkbreedte zonder te veel ballast mee te nemen (de tank) het land op. De mest wordt op een milieuvriendelijke manier aangewend, en je kunt er ook behoorlijke capaciteit mee halen.
Wel is het zaak dat je de mest bijvoorbeeld vanuit de stal of vanuit een silo of bassin kunt zuigen om de capaciteit te halen.
Doordat je hiermee mest in het voorjaar kunt toepassen, kun je je stikstof beter benutten.

innovatie ook bij toevoegmiddelen

Naast betere methoden van toediening van mest staat ook de ontwikkeling van toevoegmiddelen en kunstmest niet stil. Daar verwacht ik veel van. Neem bijvoorbeeld Piadin. Dat is een nitrificatieremmer voor de (rundvee)houderij.
Mengen van Piadin door de drijfmest zorgt ervoor dat de ammoniumstikstof langzamer omgezet wordt in nitraatstikstof. Ammoniumstikstof is veel minder gevoelig voor uitspoeling. Er zijn dus minder stikstofverliezen bij toepassing van dierlijke mest, de stikstofwerking stijgt.
Piadin werkt in op de bodembacteriën en heeft geen invloed op de samenstelling van de mest. Het geeft een hogere VEM en DS opbrengst

Kunstmest verbeterd

Voor de akkerbouw zijn er kunstmestsoorten met een vergelijkbare werking, bijvoorbeeld Entec. Dat is ook een nitrificatieremmer. Deze kunstmestsoort zorgt voor een betere stikstofbenutting en minder uitspoeling. Doordat aardappelen in het begin weinig beschikbare stikstof krijgt, worden ze aangezet tot knolvorming. Wanneer de stolonen/knollen zijn gevormd, komt de stikstof geleidelijk vrij en groeien deze uit tot leverbare knollen. Dit resulteert in een hogere opbrengst.
Stikstof en fosfaat kan in eenzelfde korrel. Ammonium is makkelijk opneembaar en stimuleert fosfaat opname. Daardoor kan 20% bespaard worden op de stikstofgift, met een ondergrens van 60 kg N.

Betere samengestelde meststoffen

Elk gewas/ras heeft eigen NPK behoefte. De behoefte kan in 1x afgedekt worden met novagrannen. Dat zijn samengestelde meststoffen. Dit geeft een besparing op arbeid, brandstof, sporen in het land en deze dingen gecombineerd een kostenbesparing.

Of registreer je om te kunnen reageren.