Home

Achtergrond 188 x bekeken

Rijk kijkt kritisch naar groei bedrijventerreinen

Er komt geen tijdelijke stop op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, waar Milieudefensie om gevraagd heeft, maar het Rijk kijkt wel kritisch naar plannen van gemeenten om onnodige groei te voorkomen.

Dat zei minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken dinsdag, toen zij een rapport van Milieudefensie in ontvangst nam. Volgens Milieudefensie leidt aanleg van nieuwe bedrijventerreinen tot leegstand van de minder aantrekkelijke oudere bedrijventerreinen.

Minister Van der Hoeven is tegen een "bouwstop'', maar vindt wel dat de planning van gemeenten beter op elkaar afgestemd moet worden. "Het is echt niet nodig dat elke gemeente een eigen bedrijventerrein aanlegt,'' aldus de CDA-bewindsvrouw. Zij wees erop dat aanleg van bedrijventerreinen voor gemeenten financieel aaantrekkelijk kan zijn door de OZB (onroerendzaakbelasting) die dat kan opbrengen.

Ook is het niet altijd nodig dat een gemeente een bedrijventerrein direct uitbreidt als dat volloopt, omdat er in een buurgemeente nog ruimte over kan zijn. De provincies hebben hierin een belangrijke 'regierol'. Er zouden alleen nieuwe bedrijventerreinen mogen komen als de mogelijkheden om de bestaande beter te benutten, eventueel na een herstructurering, zijn uitgeput.

Van der Hoeven wees erop dat de commissie-Noordanus zich over deze kwestie buigt. De onderzoeksopdracht omvat ook het eventueel instellen van een herstructureringsfonds en het verevenen van kosten tussen gemeenten.

Van der Hoeven vindt dat de "economie terug moet naar de wijk'' en was het met Milieudefensie eens dat het niet nodig is om alle bedrijven, zoals kantoren van dienstverleners, buiten de stad op bedrijventerreinen te huisvesten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.