Home

Achtergrond 247 x bekeken

Proef Rijnland om verzilting te verminderen

Het hoogheemraadschap van Rijnland begint deze maand met een proef om verzilting in het gebied te verminderen.

Verzilt boezemwater kan schade veroorzaken bij boomteelt en bollenteelt in de regio.

De proef richt zich op het dichten van wellen waaruit zouthoudend bodemwater naar boven komt. 70% van de verzilting van het Rijnlandse boezemwater is afkomstig uit diepe polders als De Noordplas. De verwachting is dat de verzilting op de lange termijn met 30% zal toenemen.

Om schade aan gewassen te voorkomen, spoelt Rijnland het boezemsysteem wekelijks door met zoet water uit de Hollandsche IJssel. Door de verwachte klimaatveranderingen is deze doorspoeling op termijn waarschijnlijk niet meer mogelijk.

De proef, die tot 2009 loopt, vindt plaats op drie locaties binnen Rijnland, twee in polder De Noordplas, een in de Haarlemmermeer. De kosten bedragen ongeveer € 355.000. Rijnland werkt in dit project samen met GeoDelft en TNO.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.