Home

Achtergrond

Productschappen krimpen met honderd man

De productschappen verliezen in de periode 2006-2008 in totaal bijna 100 arbeidsplaatsen.

Dat staat in een overzicht dat Boerderij morgen publiceert. Het aantal personeelsleden neemt af van 659 voltijdseenheden ultimo 2006 tot 562 ultimo 2008 volgens de personeelsbegrotingen.

Oorzaak zijn de stijgende prijzen op de wereldmarkten. Productschappen zijn belast met de administratie en uitbetalingen van de restituties, die het verschil tussen EU- en wereldmarkt overbruggen. Nu die verschillen vrijwel niet neer bestaan heeft Brussel de restituties op nul gesteld en vervallen de noodzakelijke administratieve werkzaamheden.

De meeste arbeidsplaatsen vervallen bij het Hoofdproductschap Akkerbouw (46), en verder bij het Productschap Zuivel (24), Productschap Vee en Vlees (15) en het Productschap Pluimvee en Eieren 9. Bij het Productschap Tuinbouw is het personeelsbestand in deze periode vrijwel stabiel; het voert vrijwel geen EU-taken uit.

Voor de afvloeiende medewerkers is een sociaal plan, of ze vinden zelf ander werk. De huidige arbeidsmarkt is hun niet ongunstig gezind.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.