Home

Achtergrond

Polderprestige

Joop Atsma zal zelf geschrokken zijn van de overwegend positieve ontvangst van zijn polderplan: een nieuw stuk Nederland voor de Noordzeekust.

Voorheen werden dergelijke plannen direct als luchtfietserij terzijde geschoven, nu komt er dankzij een Kamermeerderheid een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de Atsma-polder.

De Deltacommissie onder leiding van oud-landbouwminister Cees Veerman neemt het idee mee in een rapportage over onder meer de bescherming van de kust. Opvallend is het positieve gehalte van de reacties op Atsma’s voorstel. De uitvoering zal peperduur zijn. De aanleg van de 2.000 hectare Tweede Maasvlakte kost 2 à 3 miljard euro, de CDA’er staat 50- tot 100.000 hectare voor ogen.

Het enthousiasme is mede ingegeven door de innovatie die zo’n project biedt. Maar vooral het groeiende besef van de schaarste aan ruimte speelt een rol: voor allerlei plannen is al 300.000 hectare nodig. Atsma wijst voorts op de benodigde productiegroei in de landbouw.

De politiek, Atsma voorop, mag te rade gaan bij zichzelf. Op tal van plekken in Nederland wordt waardevolle landbouwgrond 'teruggegeven' aan de zee. Die ontpoldering is niet te verenigen met de aanleg van dure nieuwe polders, hoe prestigieus ook. De Kamer moet, met het nu beleden besef van de schaarse ruimte, dus een einde maken aan die ontpoldering.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.