Home

Achtergrond

Pluimveehouders minder snel naar alternatief ei

De overschakeling naar alternatieve systemen in de pluimveehouderij loopt dit jaar minder snel dan in eerdere jaren. Dit meldt het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

Kooieieren zijn nog steeds de meest geproduceerde soort. Volgens voorlopige berekeningen van het schap wordt dit jaar 48 procent van de eieren geproduceerd als kooiei. Op de tweede plaats qua productie komen de scharreleieren met een aandeel van 37 procent. Daarna volgen de vrije-uitloopeieren met dertien procent en de biologische eieren met een productie-aandeel van twee procent.

Kooieieren zijn voor de pluimveehouders ook nog steeds de meest rendabele eisoort, hoewel het verschil in marge met scharreleieren afneemt. Duur voer zet de marges in de hele legsector overigens sterk onder druk.

De afnemende belangstelling onder houders voor alternatieve houderijsystemen is vooral merkbaar bij de vrije-uitloopproductie. Oorzaak is de toenemende onzekerheid over de eierafzet door vooral de ophokplicht.

De totale productie van eieren zal dit jaar naar verwachting met twee procent stijgen. Dit door een goede vraag, ook vanuit de eiproductenindustrie. Die moet na een lange periode van weinig vraag de voorraden nodig aanvullen. Dit is met name interessant voor de producenten van kooieieren.

De tendens die in Nederland zichtbaar is, speelt ook in Duitsland.

Of registreer je om te kunnen reageren.