Home

Achtergrond 279 x bekeken

Paard achter mestwagen

De mestsector is boos nu het ministerie van landbouw voornemens is de certificeringskosten voor de export van dierlijke mest te verhogen.

De certificeringskosten voor mestexport stijgen met 1.000 procent per tien vrachten mest. De exportkosten stijgen met circa 1 euro per ton. In vergelijking met de mestprijzen van ongeveer 20 euro per kuub pluimveemest lijkt dit niet veel, maar de exporteurs ervaren het anders.

Het gevoel bij de transporteurs is terecht. Computersystemen maken administratie steeds minder arbeidsintensief en dus goedkoper. Een kostenstijging in de verwerking van de certificaten kan dus niet de oorzaak zijn van de prijsstijging.

Het voorstel van LNV neigt eerder naar onwil en dat is in deze sector erg onverstandig. Terwijl de veehouderij- en mestsector blij is met de mogelijkheid dat dierlijke mest geëxporteerd kan worden, is de overheid minder enthousiast. Dat bleek afgelopen zomer al bij het aanpassen van de regelgeving voor mestexport. Hoewel het buitenland geen extra eisen stelde, wilde LNV toch aanvullende regelgeving.

Gezien de gevallen van mestfraude is het logisch dat LNV voorzichtig is met mestexport. Een forse verhoging van de certificeringskosten werkt hierbij echter averechts. Frauderen met mestexport wordt juist weer aantrekkelijk met het verhogen van de certificeringskosten. LNV spant hiermee het paard achter de (mest)wagen.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.