Home

Achtergrond

PO-regeling geschorst

De particuliere opslagregeling varkensvlees is met onmiddellijke ingang geschorst tot en met 4 december.

Dat heeft het PVV in samenwerking met Dienst Regelingen vandaag bekend gemaakt. De schorsing van de regeling gaat formeel in op 28 november, maar ook aanvragen die zijn ingediend op 27 november zullen worden geweigerd.

De schorsing van de regeling heeft te maken met de plannen van Europees landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel om voor varkensvlees exportrestituties in te stellen. Het beheerscomite varkensvlees komt morgen bijeen om een definitief besluit over de voorstellen van Fischer Boel te nemen. De algemene verwachting is dat de exportrestituties er gaan komen. Het beheerscomite moet echter ook vaststellen voor welke vleesdelen en categorieën varkensvlees de restitutieregeling gaat gelden.

Als er restituties worden ingesteld wordt de PO-regeling waarschijnlijk definitief beëindigd. De regeling ging in op 29 oktober en was bedoeld om 100.000 ton vlees tijdelijk van de markt te halen. In de maand dat de opslagregeling heeft gegolden is voor ruim 85.000 ton vlees steun aangevraagd. vooral Spanje, Italië, Denemarken en Duitsland hebben aanvragen gedaan. Nederland heeft 6.487 aangemeld voor de regeling.

Het grootste deel van het vlees blijft vijf maanden in de opslag en komt in de maand april weer op de markt. De kans is groot dat ook het voor het vlees uit de opslagregeling dan exportrestituties gaan gelden. Vooral Denemarken profiteert daarvan. Het land was de grootste aanbieder van vlees voor de opslagregeling en kan dat vlees straks gesubsidieerd exporteren naar derde landen.

Of registreer je om te kunnen reageren.