Home

Achtergrond

Opnieuw derogatie zaaigraan voor Hongarije

Hongarije mag van de Europese Commissie wintertarwe zaaien dat een lagere kiemkracht heeft dan vereist.

Hongarije mag 20 ton zaaigraan gebruiken met een minimale kiemkracht van 82 procent. De norm is 85 procent. Met deze derogatie (uitzondering op de EU-regels) krijgt Hongarije de beschikking over meer zaaigraan. Door de slechte oogst van dit jaar heeft het land een gebrek aan zaaigraan. Bovendien is er meer vraag naar zaaigraan omdat boeren extra areaal inzaaien.

Het is het achtste derogatieverzoek van lidstaten dat Brussel honoreert. Een verzoek van Nederland om 4.000 ton handelsgraan als zaaizaad te mogen gebruiken is onlangs afgewezen. Dit zaad wordt gekeurd en gecertificeerd, maar heeft geen veldkeuring gehad. De kiemkracht moet wel minimaal 85 procent zijn. Eind september wees Brussel dit verzoek af omdat voldoende zaaigraan aanwezig is in andere lidstaten. Dat zijn echter rassen die minder geschikt zijn voor Nederland. Plantum, de vereniging van veredelingsbedrijven, heeft geen derogatie aangevraagd voor een lagere kiemkracht, omdat dit te weinig extra zaad zou opleveren.

Andere lidstaten hebben wel zo’n verzoek ingediend. De verzoeken van Oostenrijk (voor 1.100 ton winterrogge), Duitsland (2.500 ton winterrogge), Frankrijk (48.000 ton durumtarwe), Hongarije (30 ton winterrogge en 20 ton wintertarwe), Luxemburg (120 ton wintertriticale), Verenigd Koninkrijk (600 ton wintertriticale) en Slowakije (1 ton mais) zijn wel gehonoreerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.