Home

Achtergrond

Openheid over Kroondomein Het Loo

Een aardig inkijkje in het beheer en de status van een van de fraaiste en grootste in vruchtgebruik gegeven landgoederen in Nederland geeft staatssecretaris De Jager van Financiën in beantwoording van Kamervragen. Zowel de jacht als het doen en laten van de koninklijke familie houdt de gemoederen in Nederland bezig, wat dus tot Kamervragen leidde.

Kroondomein Het Loo is een landgoed van ruim 10.000 hectare. Het gebied is al meer dan 300 jaar verbonden met het Huis Oranje-Nassau. Kroondomein Het Loo bestaat uit drie delen: het (eigenlijke) Kroondomein, het Staatsdomein afdeling Hoog Soeren en de afdeling Paleispark. De delen zijn onder beheer van één rentmeester, die tevens jagermeester is, om de eenheid in beheer te bevorderen. Hij is verantwoording schuldig aan het ministerie van Financiën.

De delen zijn ooit door de koninklijke familie verworven en bij verschillende gelegenheden geschonken aan het rijk. Die gaf het vruchtgebruik weer terug aan de Kroondrager uit de koninklijke familie. Het bloot eigendom moet bij de Staat blijven, zodat een groot aaneengesloten landgoed annex jachtterrein behouden blijft. Een doel is het bieden van een representatieve jacht aan koninklijke gasten, naast behoud van waarden op gebied van natuur en cultuur. Buiten het jachtseizoen en de bronsttijd van de herten zijn alle terreinen voor het publiek geopend, terwijl ook een deel het jaar rond open blijft.

Het Koninklijk Jachtdepartement is een onderdeel van de Dienst Koninklijk Huis. De taak van het Koninklijk Jachtdepartement is het beheer van de fauna, inclusief uitvoering van het benodigde afschot, en het toezicht op de terreinen waarvan de Kroondrager het jachtrecht heeft. De exploitatiesaldi van het Koninklijk Jachtdepartement zijn voor rekening van de Kroondrager. De Jagermeester heeft de leiding over het Koninklijk Jachtdepartement, die in dienst is van Hare Majesteit de Koningin, net als jachtopzichters die het praktische werk doen en buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zijn.

Meer informatie Ministerie van Financiën: Beantwoording Kamervragen Kroondomein Het Loo

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.