Home

Achtergrond 172 x bekeken

Nog steeds malaise in onderwijs door basisvorming

De overhaaste en verkeerde invoering van de basisvorming heeft tot een malaise in het onderwijs geleid die nog steeds doorwerkt.

Dat heeft hoogleraar Kees Schuyt vandaag gezegd tegen de parlementaire onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwingen.

Volgens Schuyt heeft toenmalig staatssecretaris van Onderwijs Jacques Wallage de essentiële fout gemaakt door alle leerlingen die van de basisschool komen, nog een aantal jaren dezelfde lessen te geven. Samen met de te snelle invoering heeft dit een "antipathie" tegen vernieuwingen opgeroepen bij leraren die nog steeds merkbaar is, stelt hij.

Schuyt was midden jaren tachtig als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) verantwoordelijk voor het advies over deze zogenoende basisvorming. Toenmalig minister Wim Deetman nam dit advies een op een over, maar zijn opvolger Wallage bracht grote wijzigingen aan, aldus Schuyt.

Met de basisvorming wilde de WRR en het kabinet twee problemen oplossen. Ten eerste dat intelligente leerlingen van eenvoudige afkomst vaak blijven steken in onderwijs dat onder hun niveau ligt. Daarnaast de kwestie dat niet iedereen de essentiële kennis en vaardigheden krijgt bijgebracht die in deze samenleving nodig zijn.

Volgens Schuyt spelen deze problemen nog steeds. Hij vindt het daarom een gemiste kans dat de basisvorming is mislukt. In zijn advies stelde Schuyt dat alle leerlingen dezelfde vakken moesten volgen. Hij wilde wel twee verschillende niveaus voor de vakken zodat slimme leerlingen zich niet zouden vervelen in de lessen en langzame scholieren niet zouden afhaken.

Tegen wetenschappelijke inzichten en tegen de wil van de docenten koos Wallage echter voor één niveau voor alle leerlingen, stel Schuyt. Een ander probleem is dat de grote verandering van de basisvorming volgens Schuyt veel te gehaast is ingevoerd. Daarbij komt dat veel scholen op dat moment druk aan het fuseren waren, waardoor zij te weinig aandacht konden opbrengen voor de invoering van de basisvorming.

Schuyt steekt echter de hand ook in eigen boezem. Volgens hem is het achteraf gezien de vraag, of de verplichting van veertien vakken niet te veel was.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.