Home

Achtergrond

Nieuwe toelating voor boomteelt

Boomkwekers kunnen hun producten en gewassen beter beschermen tegen plagen en onkruid door de recente toelating van AZ 500.

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) maakte vandaag de toelating bekend.

De in oktober van kracht geworden 'Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden' biedt de mogelijkheid om een toelating aan te vragen van een 'dringend vereist gewasbeschermingsmiddel'. Deze mogelijkheid vervangt de vrijstellingsregeling, die in de vorige wet die mogelijkheid bood.

De nieuwe toelatingen worden net als de vrijstellingen voor één teeltseizoen afgegeven. LTO Nederland en andere sectororganisaties hebben intussen meerdere toelatingen aangevraagd en de verwachting is dat komende maanden nog meerdere toelatingen zullen volgen.

Voor boomkwekers worden diverse onkruiden al jaren als een probleem ervaren. Op verschillende fronten wordt gewerkt aan oplossingen van deze problematiek. De toelating van AZ 500 is er één van.

De aanvragen hiertoe waren ingediend door LTO Nederland en de NBvB. Deze organisaties hebben met succes gebruik gemaakt van de mogelijkheid in de nieuwe wet om via een andere route bepaalde middelen beschikbaar te krijgen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.