Home

Achtergrond 656 x bekeken

Nieuwe pachtregels en overgangsrecht: eerste uitspraak over 65-jarige leeftijd

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe pachtregels bestond discussie over het overgangsrecht bij opzegging wegens 65-jarige leeftijd. Op 23 oktober 2007 heeft het gerechtshof in Arnhem zijn eerste uitspraak hierover gedaan. In deze procedure staat de vraag centraal of hier het oude of nieuwe pachtrecht van toepassing is. Of korter: wel of geen verlenging bij 65 jaar?

Een pachter pacht van verpachter ruim 8 hectare grond. De zesjarige pachttermijn loopt af in 2008. Overeenkomstig de oude regels voor opzegging is deze overeenkomst tijdig opgezegd. Voor het einde van de pachttermijn en ook voor inwerkingtreding van de nieuwe pachtregels (1 september 2007) wordt de pachter namelijk 65 jaar.

In reactie hierop verzoekt de pachter de kantonrechter om verlenging, indeplaatsstelling van dan wel medepacht door zijn zonen. De kantonrechter wijst dit verzoek in augustus 2006 af. De pachter gaat in hoger beroep. Het hof behandelt het hoger beroep na inwerkingtreding van de nieuwe pachtregels. Hierin is de 65-jarige leeftijd geen reden meer voor opzegging van de pachtovereenkomst. De pachter meent dat zijn leeftijd daarom geen reden is de pachtovereenkomst te beëindigen.

Overweging hof
Het hof meent dat de regels voor verlenging van een pachtovereenkomst in het oude recht heel anders zijn dan in het nieuwe recht. Dit geldt zowel voor de inhoud van als voor procedures over het nieuwe recht. Daarbij komt dat volgens het overgangsrecht de inwerkingtreding van het nieuwe recht geen gevolgen heeft voor de aard van een lopende procedure. Dit is van belang voor de rechtszekerheid.

Vanwege het wezenlijke verschil tussen het oude en het nieuwe recht en gezien het overgangsrecht moet volgens het hof voor lopende procedures aangesloten worden bij het oude recht. Dit geldt ook voor opzegging wegens 65-jarige leeftijd. De pachter heeft hier daarom geen recht op verlenging.

Gevolgen voor praktijk
Deze beschikking van het gerechtshof bevestigt de lijn van de minister van Justitie. Wanneer een pachter voor het einde van de lopende pachttermijn 65 jaar wordt en de verpachter heeft om die reden rechtsgeldig onder het oude recht opgezegd, dan heeft de pachter geen recht op verlenging.

Mr. ir. Jacoline Kroon, werkzaam bij A&S Advocaten in Wageningen

Meer informatie Alles over de nieuwe pachtwet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.