Home

Achtergrond 265 x bekeken 8 reacties

Natura 2000 beperkt bedrijven met graasdieren

Natura 2000 beperkt 13 procent van de bedrijven met koeien of schapen die binnen een straal van 2 kilometer van een dergelijk gebied boeren.

Dat blijkt uit een analyse van het economisch instituut LEI. De onderzoekers bekeken in opdracht van het ministerie van landbouw en LTO 3.190 bedrijven met koeien en schapen. Daarvan worden vierhonderd bedrijven beperkt in de ontwikkelingsmogelijkheden.

Twee derde van de bedrijven voldoet in eerste aanleg niet aan het criterium voor grondgebondenheid. Ze produceren meer dan 250 kilo stikstof per hectare en moeten daarom mest afvoeren. Van de 1.003 bedrijven die wel voldoen aan de stikstofnorm kan 80 procent dan weer niet voldoen aan de eis van het huiskavel met hetzelfde gevolg. Een bedrijf is pas officieel grondgebonden wanneer het huiskavel 60 procent van de oppervlakte beslaat.

Bij de ammoniak-uitstoot van de grondgebonden bedrijven is gekeken hoe de kritische depositiewaarde zich verhoudt tot de afstand tot een Natura 2000 gebied. Met name voor bedrijven binnen een straal van 1 kilometer vormt dit een probleem.

Gerbrand van 't Klooster van LTO Noord: "Wij vinden dat de regels die bedrijven wel perspectief moeten bieden. Op langere termijn proberen we het huiskavel te vergroten. Voor de korte termijn willen we de grondgebondenheid-eis ter discussie stellen."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Meindert Nieuweboer.

  Het artikel over natura 2000 ,waar de beperkingen voor de veehouders in worden beschreven, voert terug naar 1992 waar op de milieuconferentie in Rio en waar J Pronk de voorzitter was.
  Daar is afgesproken dat er wet enregelgeving moest komen op basis van het zgn. voorzorgprincipe,iets waarvan we denken dat het schadelijk kan zijn ,daarvoor moet men maatregelen nemen.
  Zo heben we ,om de vermeende schade van ammoniak terug te dringen daar een Algemene maatregel van bestuur voor, die het direct onderwerken of injecteren van drijfmest verplicht stelt.Hiervan is inmiddels bekend dat deze methode contraproductief werkt.
  Zo kennen we ook een beleid over CO2 en NO3 waarvan wetenschappelijk niet s bewezen dat deze natuulijke stoffen schadelijk zijn,ze passen immers bij de recycling van de elementen in onze natuur.
  We kunnen vast stellen dat er heel veel beleidsmedewerkers en politici met deze dossiers de dagen vullen.
  Co2 reguleert zich zelf, hoe hogen het gehalte,hoe snelles groeien de planten
  NH3 is een base en kan dus geen verzuring veroorzaken ,NO3 is de stikstofverbinding die de plant niet kan missen bij de groei.
  Beleid wat is gebaseerd op fictie en niet op feiten
  M Nieuweboer.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Het lei dat is toch dat bureau dat zijn politiek correcte standpunt mee laat wegen in een rapport

 • no-profile-image

  henk

  het lei maakt een rapport in opdracht van lnv,de uitkomst staat al bij voorbaat vast,alleen er moet nog een verhaal omheen gebreid .worden,dat mag het lei doen.het is hier ook zo, wie betaald die bepaald

 • no-profile-image

  boer

  het LEI, is dat niet dat onderzoekbureau, dat de uitkomst van te voren al vaststelt??

 • no-profile-image

  Kubelink

  Hé Meindert,
  Ga gauw weer naar school joh. Er hoeft helemaal niet te bewezen te worden dat natuurlijke stoffen schadelijk zijn. De al bijna 500 jaar oude Wet van Paracelsus is nog steeds een onbetwist basisprincipe in de wetenschap. Het zegt dat het niet de aard van de stof is die iets giftig of schadelijk maakt maar de hoeveelheid. Alleen daarom al kun je aannemen dat sterk verhoogde hoeveelheden CO2 en NO3 weldegelijk gevolgen zullen hebben voor het leven op aarde.

 • no-profile-image

  V.d.Klippe

  Voor grondgebondheid wordt in het artikel een verkeerde en achterhaalde norm gebruikt. Bij koeien en kansen bedrijven is de laatste jaren duidelijk aangetoond dat evenwichtsbemesting mogelijk is bij 300 kg N/ha uit drijfmest dankzij de goede nederlandse landbouwpraktijk en de veel betere produktiecijfers van de nederlandse gewassen in vergelijking met andere EU landen.
  Ook de uitgangspunten voor de bescherming van Natura 2000 gebieden worden verkeerd gesteld. Ze doen geen recht aan bestaande agrarische bedrijven in de omgeving van natura 2000 gebieden. Het uitgangspunt voor de invulling van de spelregels dient te zijn dat er geen negatieve schaduwwerking ontstaat voor de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande agrarische bedrijven met een goede landbouwpraktijk. Bedenk daarbij dat de hoge natuurwaarden in deze gebieden ontstaan/bewaard gebleven zijn in tijden dat de mest werd uitgereden zonder enige vorm van emmissiebeperking, met veel zwaarder bemestingsnormen en veel meer depositie (ook vanuit verkeer en industrie).
  Steeds wordt verondersteld dat de landbouw natuurwaarden aantast in deze gebieden. De praktijk bewijst hier dat het dus niet klopt met de veronderstelde negatieve invloed van de agrarsche bedrijven op de ontwikkeling van de natuurwaarden.
  Overheid en deskundigen:
  Waar zijn uw complimenten voor de inspanning van de Nederlandse agrarische sektor voor een zo duurzaam mogelijke produktie van voedsel met de hoogste voedselveiligheid ter wereld? Zulke agrarische ondernemers verdienen de ontwikkelingsruimte om ook voor de toekomst schoon, veilig en rendabel te kunnen produceren. Groei van het bedrijf is daar juist voor nodig. Stilstand is de dood in de pot ook voor de verdergaande ontwikkelingen op het gebied van nog duurzamer produceren.

  Conclusie:
  De regelgeving t.a.v. het natura 2000 beleid is rigide, gekleurd, dom en kortzichtig en moet daarom nu snel en goed veranderd worden.
  Is er al iets positiefs gedaan met de vele heldere zienswijzes, die zijn ingediend bij LNV en de Provincies?

  Vol verwachting klopt ons hart

 • no-profile-image

  geboers

  Lei rapport is niet volledig betrouwbaar , het aantal bedrijven klopt niet . Op deze manier kan ik ook een redelijk positief rapport opstellen. Een gebied laat 1 bedrijf meedraaien in het onderzoek terwijl er in werkelijkheid er 6 binnen 250 meter liggen . Dus geen 13% maar 78 % van de bedrijven heeft problemen.

 • no-profile-image

  gert

  ik denk dat natura 2000 de graasdieren ook beperkt met de dreigende uitbreiding van het jakobskruiskruid in en rondom de natuurgebieden

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.