Home

Achtergrond

Natura 2000 beperkt 13 % nabije veehouders

Binnen de straal van 2 kilometer van de Natura 2000-gebieden zijn 3.190 toekomstgerichte (groter dan 70 nge) graasdierbedrijven gevestigd. Hiervan lopen circa 400 bedrijven tegen ontwikkelingsgrenzen aan op basis van hun huidige bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er ongeveer 50 graasdierbedrijven met beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. Dit zijn resultaten van onderzoek door het LEI voor het ministerie van LNV.

Op het verzoek van het ministerie van LNV heeft het LEI onderzocht hoeveel bedrijven met koeien en schapen (graasdieren) beperkt worden in hun ontwikkelingsmogelijkheden doordat ze te dicht bij Natura 2000-gebieden liggen. In afwachting van definitief beleid hanteert het ministerie van LNV nu een interimbeleid. Dit interimbeleid bevat een toetsingskader, dat het bevoegde gezag gebruikt bij de verlening van vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswetvergunning. Het onderzoek gebeurde ook met criteria uit dat toetsingskader.

Het toetsingskader voor de huidige verguningsverlening toetst de depositie van ammoniak van een bedrijf op de grens van het Natura 2000-gebied. Het bedrijf moet zogenoemd grondgebonden zijn of anders worden getoetst op de depositie van ammoniak op het Natura 2000-gebied. Die waarde, berekend op de grens van het Natura-2000 gebied, moet dan lager dan 5 % van de kritische depositiewaarde (KDW) van dat gebied zijn.

Grondgebondenheid wordt enerzijds bepaald door de stikstofproductie per hectare en anderzijds door het percentage grond dat tot de huiskavel behoort. Slechts 205 (6 %) graasdierbedrijven voldeed aan de criteria van grondgebondenheid.

Van de 1.630 niet-grondgebonden graasdierbedrijven zaten er vervolgens 400 boven de 5 % van de KDW. Die 400 bedrijven mogen zich dus niet verder ontwikkelen (afgaande op dit onderzoek). Deze bedrijven liggen bijna alle binnen 1 kilometer afstand van hun Natura 2000-gebied. Ook zaten 50 bedrijven tussen de 4 en 5 % van de KDW, dat beperkte verdere ontwikkeling toelaat.

Agrocount schreef recent over de vaststelling van de plannen rondom Natura 2000.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘Natura 2000’

Meer informatie LEI: Melkveehouderij bij Natura-2000 gebieden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.