Home

Achtergrond

NMa beboet boomkwekerijen en tikt brancheorganisatie op de vingers

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft voor ruim € 1miljoen boetes opgelegd aan zeven boomkwekerijen wegens het maken van verboden kartelafspraken vanaf januari 1998 tot en met eind februari 2004.

Dergelijke afspraken tussen concurrenten zijn in strijd met de Mededingingswet. Daarnaast heeft de NMa naar aanleiding van het
onderzoek naar de boomkwekerijen de Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB) op de vingers getikt wegens het geven van prijsadviezen aan haar leden. Prijsafspraken, ook in de vorm van prijsadviezen door een brancheorganisatie, zijn op basis van de Mededingingswet verboden.

De betrokken ondernemingen hebben in wisselende samenstelling overleg gevoerd voorafgaand aan de inschrijving op aanbestedingen van boomkwekerijproducten, zoals bomen en heesters, aan gemeenten. Deze overleggen hingen met elkaar samen en vormden één landelijk dekkend systeem. Dit systeem was erop gericht, daar waar mogelijk de opdrachten onderling te verdelen en het inschrijfgedrag af te stemmen.

Er was sprake van een vaste praktijk die ruim vóór 1998, dus vóór de inwerkingtreding van de Mededingingswet, was ontstaan. De
ondernemingen verdeelden de leveringen op de volgende vier manieren: een toerbeurtsysteem (per jaar komt een onderneming aan de beurt om een gemeente te voorzien van boomkwekerijproducten). Er was sprake van een wijkverdeling (het leveren van alle boomkwekerijproducten aan één of meerdere wijken binnen één gemeente) en een verdeling naar soorten boomkwekerijproducten. Ook werden gemeentes onderling door de ondernemingen verdeeld. Een onderneming heeft een boeteverhoging van 15% gekregen voor zijn leidinggevende, stimulerende en initiërende rol in het kartel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.