Home

Achtergrond 7 reacties

Minister Verburg stelt nieuwe natuur ter discussie

Minister Gerda Verburg (LNV) gaat bekijken of de omvorming van landbouwgrond in nieuwe natuur wel nodig is geweest.

Die toezegging doet ze in een brief aan de Kamer, met haar reactie op de inspraak bij de aanwijzing van natuurgebieden.

Het gaat om gebieden die onderdeel uitmaken van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Dat zijn gebieden die worden beschermd door de Vogel- en/of de Habitatrichtlijn. De lopende aanwijzingsprocedure heeft betrekking op 111 van de in totaal 162 Natura 2000-gebieden.

Vooral boeren hebben bezwaar gemaakt tegen het meebegrenzen van hectares nieuwe natuur. Volgens hen is dit vaak niet nodig om soorten te beschermen. Daarbij vrezen ze verder in hun bedrijfsvoering te worden beperkt.

Verburg wil nu de nieuwe natuur die sinds 2003 is toegevoegd opnieuw beoordelen op nut en noodzaak. Het gaat om ongeveer 4.000 hectare, waarvan 3.000 al is aangekocht door terreinbeherende organisaties.

De beoordeling gaat vooraf aan de definitieve aanwijzing van de 111 Natura 2000-gebieden komend voorjaar. Enkele gebieden worden eerder aangewezen, onder meer om de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte niet verder te vertragen.

Na de definitieve aanwijzing moet binnen drie jaar een beheerplan voor het gebied worden vastgesteld. In het beheerplan kan, in tegenstelling tot bij de aanwijzing, rekening worden gehouden met economische belangen.Tot de beheerplannen er liggen blijft 'bestaand gebruik' toegestaan, tenzij er grote schade is voor de te beschermen natuur.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Freek

  Er heoft helemaal geen beheer plan te worden opgesteld. Uiteraard roept LNV weer dat dat van Brussel moet, maar dat is geen verplichting. Het mag, maar.... Voor alle gebieden met de bestemming natuur zijn al beheer plannen en voor de aangrenzende landbouw grond gaat dat natuurlijk alleen maar beperkingen opleveren. Dat is de reden dat LNV voor de beheerplannen kiest. Er wordt dan geroepen dat alles wat gebruikelijk is gewoon mag doorgaan op die gronden, maar het moet wel even allemaal worden opgeschreven wat dat dan is. Maak het simpel: alles mag behalve aktieviteiten waarvoor een bouw- dan wel aanlegvergunning vereist is. Omgekeerde bewijslast voor de amtenaren dus. Laat ze maar aantonen dat het niet gebruikelijk is.

 • no-profile-image

  GJ

  Het stroomdal landschap van de Drentse AA en plan Goudplevier in midden Drenthe. Zo'n 30 jaar geleden prachtige landschappen met veel prachtige wei- en hooilanden. Een goede fauna.
  Nu een troosteloos distel en ridderzuring landschap. Compleet verpauperd en niks geen natuurontwikkeling.

 • no-profile-image

  Stichting De Woudreus

  Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bejubelen de genomen en nog te nemen maatregelen, maar vermelden niet ten koste waarvan deze gigantische omzetting van bestaande in "nieuwe natuur" plaatsvindt.
  Door het kappen van honderden hectaren bos, het dempen van sloten en het braak laten liggen en afplaggen van voorheen goede landbouwgrondontstaat een geheel andere biotoop, waardoor zelfs op de zogenoemde rode lijst staande te beschermen planten en dieren kunnen verdwijnen. Euforisch worden soorten genoemd die door de maatregelen terug zouden kunnen keren. Dit is allerminst zeker, omdat dit natuurbeleid van bosomvorming naar “nieuwe natuur” in het geheel geen rekening houdt met de klimaatverandering.
  Inmiddels zijn wel kostbare bossen verdwenen en blijft normaal regulier onderhoud achterwege.
  Inspraak van de bevolking heeft niet plaatsgehad. Wet- en regelgeving is omzeild; bezwaar- en beroep is onmogelijk.
  Een handtekeningenactie die meer dan 9000 protesten opleverde mag in dit verband toch ook genoemd worden.
  De belevingswaarde van bijvoorbeeld het Dwingelderveld van de natuurbeheerders is bekend; met die van de bevolking wordt geen rekening gehouden.

 • no-profile-image

  wim

  het omvormen naar nieuwe natuur moet meteen gestopt worden .erzijn bij ons in de buurtal veel ha's omgevormt het kost de belastingbetaler veel geld heel veel!!
  en je bereikt er gewoon helemaal niets mee.

 • no-profile-image

  Jan

  Als een beheersplan er uit ziet, door de bestaande veestapel te verwijderen en te vervangen door Schotse Highlanders of ander uitheems vee en dan na enkele jaren te moeten constateren dat de weidegebieden vervuilt zijn met distels, brandnretel Jacobskruiskruit en hoogopschietend struikgewas etc. ?
  Zoals ik steeds meer in het Noord-Limburgse tegenkom. Gebieden die vaak te gevaarlijk zijn om doorheen te lopen.
  Nou, dan geef mij maar een mooie Maasvalley met een mooi hooi- cq.veelandschap.

 • no-profile-image

  Geertje

  Bij deze wil ik de 2 reacties van Jan en Freek van harte ondersteunen.

  Onze goede en tevens fraaie weide/akkerlanden zijn het waard om beschermd te worden. (on)mogelijke nieuwe natuur moeten we niet willen! Wat wel mogelijk is, daar moeten we op inzetten!!!
  Verantwoordelijke politici en bestuurders
  wij spreken u daarop aan!! U mag ons erop aanspreken dat we zo goed mogelijk
  ons werk doen in onze bedrijfsvoering en
  in onze maatschappelijke verantwoordelijkheid tot welzijn van elkaar!

 • no-profile-image

  gerrit

  Nieuwe natuur? Verburg zou de nederlandse burger eens moeten vragen hoe die het huidige landschap beleven. Uitgestrekte weilanden of akkerbouwgebieden zijn vaak aantrekkelijker dan ruige niet onderhouden distelvelden en hoogopschietende ridderzuring. Het is onbegrijpelijk dat goede landbouwgronden met geld van de nederlandse belastingbetaler dus onaantrekkkelijker gemaakt zij voor diezelfde belastingbetaler.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.