Home

Achtergrond

Meer ruimte voor mest door grond te kopen

Door het bijkopen of bijhuren van relatief goedkoop extensief hooi- of beheersland kunnen melkveehouders de plaatsingsruimte voor mest vergroten.

Het bemesten van grasland met dierlijke mest waarvan de stikstofgift boven 250 kilo per hectare per jaar uitkomt vormt geen probleem voor de nitraatconcentraties in grondwater.

Dat blijkt uit resultaten van enkele intensievere Koeien & Kansen-bedrijven.
Op het bijgekochte of bijgehuurde hooi- of beheersland rijden melkveehouders in de praktijk niet of nauwelijks mest uit. Daardoor kunnen melkveehouders wel 80 kuub mest op hun eigen productieve grond aanwenden. ”Deze boeren gaan slim en creatief om met het nieuwe mestbeleid”, vindt vice-voorzitter Herman Zonderland van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Hij zit in de begeleidingscommissie van Koeien & Kansen. Het project is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen UR en adviesdiensten om toekomstig milieubeleid in de sector ten uitvoer te brengen.
Het bijhuren of bijkopen van relatief goedkoop extensief hooi- of beheersland snijdt het mes aan drie kanten volgens Zonderland. ”Melkveehouders hoeven minder mest af te voeren en minder kunstmest te gebruiken. Daardoor besparen zij kosten.
Daarnaast is het bijkopen of huren van land een sterk argument om de derogatie te verlangen of te verhogen. Ondanks de hogere mestgift dalen de nitraatconcentraties op de Koeien & Kansen-bedrijven”, legt hij uit.
Traditionele drijfmest heeft de hoogste werkingscoëfficiënt. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. ”Door deze meer praktijkgerichte onderzoeken komt de landbouw veel positiever naar voren, dan uit de theorieën van de afgelopen decennia werd verwacht”, zegt Zonderland.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.