Home

Achtergrond 497 x bekeken

Mais als energierijke krachtpatser

Mais kan op diverse manieren worden ingezet voor de energiewinning: bij vergisting, bij co-vergisting en als basis voor de productie van ethanol. Bij de ethanolproductie uit mais wordt 3,2 ton droge stof tot 1 ton ethanol omgezet. Mais heeft een hoog opbrengstpotentieel per hectare en is goed inkuilbaar. Voor de productie van bio-ethanol is mais echter niet rendabel.

Uit onderzoek blijkt dat zowel snijmais als energiemais netto energie kunnen opleveren bij vergisting. Dat wil zeggen dat het minder energie kost om de gewassen te telen dan de hoeveelheid energie die ze opbrengen. De teelt van snijmais en energiemais voor biogas leveren respectievelijk 62 en 103 gigajoule per hectare. Bij deze berekening zijn alle energiekosten meegerekend.

De belangrijkste graadmeter voor het economisch rendement van energiemais is de hoeveelheid droge stog c.q. organische stof (m.a.w. de energie inhoud) van de energiemais per hectare. Dit bepaalt immers de potentiële hoeveelheid biogas die opgewekt kan worden uit de mais met behulp van vergisting en, afhankelijk van de prijs, voor de opgewekte hoeveelheid elektriciteit en warmte de uiteindelijke opbrengst.

Uitgangspunt is een opbrengst van. 10.000 m3 biogas per ha energiemais. Per kuub biogas kan ca. 1,8 kWh elektriciteit worden opgewekt met een warmtekrachtkoppeling (WKK). Bij een elektriciteitsprijs van 16 eurocent per kWh levert dit dus per hectare ca. € 2.880,-- op. Dit is inclusief subsidie. De oude MEP-vergoeding is 9,7 cent/kWh, de nieuwe subsidie is nog niet bekend maar zal lager zijn.
De opbrengst kan sterk variëren afhankelijk van de genoemde variabelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.