Home

Achtergrond

Limburgse jongeren eisen ruimte voor groei

Jonge Limburgse varkens- en pluimveehouders eisen ruimte in de bestemmingsplannen.

In een petitie vragen zij de provincie om gemeenten aan te spreken om driekwart van de zoekgebieden ook daadwerkelijk als landbouwontwikkelingsgebieden aan te wijzen.

Het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK) zegt zeer bezorgd te zijn over de handelwijze van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Zij dreigen slechts een beperkt aantal landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) te benoemen.

De beweegreden ligt volgens hen in de maatschappelijke onrust over grootschalige intensieve bedrijven. Vooral in de gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum bestaan er plannen voor dergelijke bedrijven.

"Deze discussie vertroebelt een goede besluitvorming", oordeelt het LAJK. "Gemeenten willen een signaal afgeven richting burger en kiezen voor concentratie van intensieve veehouderij. Overige zoekgebieden worden verwevingsgebieden waarin geen nieuwvestiging meer kan plaatsvinden. Dit heeft vergaande gevolgen voor de toekomst."

"Geef ons de ruimte", licht Rudy Tegels van de LAJK-werkgroep de petitie toe. "Het LOG gaat niet alleen over grote intensieve bedrijven, maar over álle bedrijven."

Een bijkomend nadelig effect is volgens het NAJK dat beperking van het aantal LOG’s leidt tot een opdrijvend effect van de grondprijzen in deze gebieden.

"Afspraak is afspraak", zegt Tegels. "Wij hebben de herstructurering gezamenlijk opgepakt. Met de gemeenten moeten wij dit ook samen afmaken."

Het LAJK vraagt gemeenten een adempauze in de besluitvorming in te lassen. De emotie speelt nu een veel te grote rol. "Inhoudelijke discussies ontbreken in de meeste gemeenten, eerst de emotie loslaten, en dan pas beslissen", aldus Tegels.

Of registreer je om te kunnen reageren.