Home

Achtergrond

Let op met bekalken

TIP 1 Verschil in kalkgift bij herinzaai.

Op blijvend grasland kan niet meer dan 1000 tot 1700 kg kalkmeststof per jaar worden gegeven. Omdat deze kalk boven op de grond wordt gestrooid beperkt de werking zich tot de bovenste 2 à 3 cm. Een veel te lage kalktoestand kan daarom alleen worden bestreden door herinzaai van het perceel. Dan kan de kalk door een laag van 20 tot 25 cm worden gewerkt. In dat geval is de geadviseerde kalkgift 3 tot 5 keer hoger dan voor blijvend grasland. Vraag daarom bij herinzaai een daarop aangepast advies aan.

TIP 2 Vroeg in het jaar bemesten?

Zodra de bodem berijdbaar is kan de eerst drijfmestgift worden toegediend. Met de kunstmest wordt iets langer gewacht om onnodige uitspoeling te voorkomen. De temperatuursom alleen is onvoldoende om het moment van bemesten mee vast te stellen. Naast het bereiken van de temperatuursom kan worden gelet op de bodemtemperatuur van een perceel. Deze temperatuur kan van perceel tot perceel verschillen. Vaak zijn nattere percelen kouder dan meer droge percelen. De bodemprocessen voor stikstof komen pas bij ongeveer 8-9 °C op gang, dus pas dan kan meststof worden benut.
Met dank aan http://www.eurolab.nl/text-tips-v.htm

Of registreer je om te kunnen reageren.