Home

Achtergrond 1 reactie

Landbouw in al haar glorie tonen

Draagvlak behouden bij de maatschappij is momenteel een hot item. Het is een onderwerp wat ons allemaal aangaat. Enerzijds is het onmogelijk om als individuele boer het draagvlak te behouden, maar anderzijds is iedere boer wel een essentiële en invloedrijke schakel in het behouden van draagvlak. Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor draagvlak in je straat, dorp en gemeente. Als sector zijn wij allemaal verantwoordelijk voor draagvlak bij de totale Nederlandse maatschappij. Als we dit verliezen, verliezen we onze license-to-produce.

Zelf al volop bezig

Als individu zijn wij, op ons bedrijf, al zeer actief bezig met het behouden van draagvlak. Zo hebben we bij onze laatste uitbreiding vooraf de buurt geïnformeerd en gesproken over voor- en nadelen en mogelijk oplossingen. Bij de opening van de laatste uitbreiding hebben we iedereen (buren, vrienden, kennissen en burgemeester) uitgenodigd. Deze dag heeft ons vele mooie reacties, goede gesprekken en bovenal begrip voor ons bedrijf opgeleverd. Daarnaast organiseren we jaarlijks, met andere boerenbedrijven uit de buurt, de ‘Met de klas de boer op’. Vooraf aan een bedrijfsbezoek brengt een boer / boerin een bezoek aan de klas om uitleg te geven over zijn of haar bedrijf. De kinderen zijn elk jaar weer razend enthousiast. Op deze manier hopen wij, als individueel bedrijf, onze bijdrage te leveren aan draagvlak op regionaal niveau.

Het grootste struikelblok waar wij in onze gesprekken met burgers tegenaan lopen is het beeld zij hebben van hoe bedrijven er tegenwoordig uit zien. Vaak leeft nog het oude, romantische beeld en zijn burgers zich er totaal niet van bewust welke schaalvergroting er de laatste jaren in de sector heeft plaats gevonden en waarom. Daarom wil ik mijn inzending voor de opdracht van deze maandag richten op een idee om draagvlak te creëren voor de sector bij de gehele maatschappij. Want deze beeldvorming gaat iedereen aan!

Tv-programma met de grootschalige landbouw als decor

Een tv-programma met daarin landbouw als decor is niet nieuw. Iedereen kent immers ‘Boer zoekt Vrouw’ en wellicht ook het nieuwere programma ‘Kijk een Koe’. Boer zoekt Vrouw heeft een positieve bijdrage geleverd aan het imago van de boer als persoon. En dat is super! Maar voor behoud van draagvlak is niet alleen kennis van boeren nodig, maar ook van het boerenbedrijf an sich.

Tot op heden bevestigen ‘boerenprogramma’s’ het romantische, stereotype, eeuwenoude beeld van een boerenbedrijf terwijl de werkelijkheid er heel anders uit ziet. Grootschalige bedrijven zijn nu eenmaal niet romantisch, maar hypermodern en state-of-the-art. Varkens liggen – bij het merendeel van de bedrijven – niet op stro, koeien lopen niet buiten, robotten doen het werk en er is veel geautomatiseerd. Maar door in tv-programma’s de nadruk te blijven leggen op het ‘romantische’ beeld van het boerenbedrijf wordt de kloof tussen boer en burger enkel vergroot omdat de werkelijkheid totaal anders is dan wat men nu ziet in tv-programma’s.
De verontwaardiging is dan ook vaak groot wanneer tegenstanders van grootschalige landbouw beelden laten zien van hoe het ‘echt’ is, juist omdat burgers andere beelden verwachten en de getoonde beelden niet in het juiste perspectief kunnen plaatsen. Resultaat: onbegrip en géén draagvlak. Daarom is het tijd om de grootschalige landbouw, in al haar glorie, te laten zien!

Eén reactie

  • no-profile-image

    beastly

    ja laat de mensen zien hoe de dieren worden gehouden, laat zien en horen hoe de varkens gillen als ze gecastreerd worden en laat zien hoe het moederdier radeloos probeert te kijken wat er met haar jongen gebeurd terwijl ze vast staat tussen de staal en beton. Laat zien hoe mestkuikens door hun kromme vergroeide poten zakken door hun snelle groei en zware gewicht. Ja alstublieft, geef de dieren een gezicht en gooi de deuren open van de kerkers en laat het licht schijnen in die duistere stallen waar levende dieren hun akelig bestaan lijden met een lange IJ!

Of registreer je om te kunnen reageren.