Home

Achtergrond 302 x bekeken

Laatste procedure Landbouwvrijstelling 27 juni 2000 ingetrokken

De aanscherping van de landbouwvrijstelling per 27 juni 2000 heeft heel wat teweeggebracht. In een reeks van proefprocedures die de VLB (voorheen Vereniging van LandbouwBoekhoudbureaus) in overleg met de Belastingdienst heeft gevoerd, is de reikwijdte en de rechtmatigheid van deze aanscherping aan de rechter voorgelegd. De diverse Nederlandse gerechtshoven en uiteindelijk de Hoge Raad hebben enige tijd geleden al geoordeeld dat de aanscherping van de landbouwvrijstelling door de beugel kon. Voor het tot behandeling kwam op Europees niveau, is de laatste procedure ingetrokken.

Als de Hoge Raad arrest heeft gewezen, staat de Nederlandse burger nog de rechtsgang naar de Europese rechter open. Met een beroep op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) kan fiscale wetgeving getoetst worden aan de Rechten van de Mens. Een van de arresten van de Hoge Raad (HR 1 april 2005, nr. 40.537) was aangemeld voor een procedure bij het EVRM. Na inwinning van informatie bij de Europese rechter voordat de procedure echt van start ging, is de procedure weer ingetrokken. De kans op succes bleek namelijk nagenoeg nihil.

Door deze intrekking is de laatste proefprocedure rondom de invoering van de nieuwe landbouwvrijstelling per 27 juni 2000 afgerond. De rechterlijke macht accordeert deze wetswijziging.

De aanscherping van de landbouwvrijstelling per 27 juni 2000 houdt kort gezegd in dat het begrip ‘bestemmingswijziging’ niet meer relevant is voor de vraag of de landbouwvrijstelling van toepassing kan zijn of niet. De praktijk van de zogenaamde ‘73-maandscontracten’ is hierdoor niet meer mogelijk. De laatste arresten van de Hoge Raad, waaruit blijkt dat de aanscherping van de landbouwvrijstelling door de beugel kan, zijn hieronder na te lezen.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘landbouwvrijstelling’

Meer informatie Ministerie van Financiën: Wet ondernemerspakket 2001; scroll naar 4.4 Reparatie Landbouwvrijstelling (bestemmingswijzigingswinst)

Meer informatie Uitspraak Hoge Raad nr. 40 537, 1 april 2005

Meer informatie Uitspraak Hoge Raad nr. 39.840, 19 november 2004

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.