Home

Achtergrond

LTO: behoud deel landbouw Krimpenerwaard

LTO Noord vindt dat minimaal 350 hectare ten noorden van de Krimpenerwaard behouden moet worden voor de landbouw.

Als onderdeel van een brede landbouwcoalitie vindt zij de nadelen van het 'wegbestemmen' groter dan de voordelen.

De provincie Zuid-Holland onderzoekt de mogelijkheid en wenselijkheid het streekplan ZH-Oost te herzien. Herziening betekent dat 350 hectare landbouwgrond plaats zou moeten maken voor natuur. LTO Noord en een drietal lokale organisaties, verenigd in ASK, vinden dit onnodig.

In de Krimpenerwaard is reeds 2450 hectare natuur aangewezen. LTO Noord wil hier niet aan toornen en acht de begrenzingsvoorstellen uit het Veenweidepact, waarin 15 partijen vertegenwoordigd zijn, als weinig onderbouwd.

De doelstelling om een 'robuuste ecologische verbindingszone' te creeëren kan volgens LTO Noord gerealiseerd worden zonder de 350 hectare weg te bestemmen.

De wetenschappelijke inzichten over bodemdaling in het Noordelijke deel zijn volgens de organisatie niet overtuigend genoeg om de functie van het gebied direct te veranderen. De waterpeilen zijn in de Krimpenerwaard altijd relatief achtergebleven bij wat landbouwkundig gezien optimaal is. De boeren zijn volgens de ASK essentieel voor het beheer van naastgelegen natuurgebieden.

Of registreer je om te kunnen reageren.