Home

Achtergrond 194 x bekeken

LTO Noord wil antwoorden over toekomst Lauwersmeer

LTO Noord doet een dringend beroep op de provincie Groningen en Friesland om duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van het Lauwersmeer.

Volgens de organisatie brengt de geplande inlaat van zout water in het gebied de teelt van landbouwgewassen in gevaar.

De provincie overweegt in het Lauwersmeer een gemaal te bouwen. Tegelijkertijd overwegen de politici zout water het meer in te laten. LTO Noord wil weten wat de hydrologische en economische gevolgen zijn voor de 'enkele tientallen' boeren in de regio.

LTO Noord verwacht dat het zoutere water bepaalde dier- en plantensoorten doet verdwijnen terwijl andere daarvoor in de plaats komen. Een zinloze expeditie dus, stelt Hilbrand Sinnema, de voorzitter van LTO Noord in Groningen. "Hier vindt naast melkveehouderij voornamelijk hoogwaardige akkerbouw plaats, zoals onder andere bollenteelt en pootgoed en die is niet bestand tegen te zout water."

De overheid wil als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur de moerasgebieden die het Lauwersmeer vormen verbinden met de Zeeuwse Delta. Dit zou een einde maken aan de 'versnippering van natte natuur'.

Of registreer je om te kunnen reageren.