Home

Achtergrond

Koeien bijkopen

Als de melkquotering word afgeschaft, gaan andere factoren de melkproductie bepalen. Bijvoorbeeld het aantal hectares om mest op af te zetten.
Voor bedrijven met lage kostprijzen en een goede structuur zijn ook zonder quotering genoeg mogelijkheden.
Als de melkquotum er wel uit gaat, moeten we vol gas gaan melken om zoveel mogelijk melk te produceren per koe, met zo laag mogelijke kosten.
Wees daarom zuinig op uw koeien en zorg voor zo min mogelijk uitval. Om nog meer te kunnen melken in de toekomst is het zaak om ook de veestapel op het bedrijf uit te breiden. Gewoonweg koeien bijkopen dus.

Of registreer je om te kunnen reageren.