Home

Achtergrond

Kleine honderd middelen weg na herbeoordeling

Een kleine honderd gewasbeschermingsmiddelen en biociden valt af na herbeoordeling door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biocioden (CTGB).

Dit maakt het college bekend. Welke gevolgen dit heeft voor de land- en tuinbouw wordt pas over enkele weken duidelijk.

Het CTGB heeft in totaal 907 middelen herbeoordeeld. Daarvan zijn er 26 afgevallen in de loop van de herbeoordeling. Zo’n zeventig middelen zijn al voor de herbeoordeling door de fabrikanten en importeurs teruggetrokken.

Na de herbeoordeling resteren nog 881 toegelaten middelen uit de laatste herprioriteringsronde. Daarvan is voor 428 middelen de toelating gewijzigd. Voor nog veertien middelen moet een laatste beoordelingsronde nog worden afgewacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.