Home

Achtergrond 214 x bekeken

Kamer steggelt met kabinet over slijtage materieel

De Tweede Kamer steggelt met minister Eimert van Middelkoop (Defensie) over de kosten voor slijtage van tanks en ander defensiematerieel door missies.

De coalitiefracties stellen dat dit niet ten koste mag gaan van de operationele capaciteit van de krijgsmacht. De minister vindt dat ook maar ontraadde desondanks dinsdag een voorstel hiertoe van de ChristenUnie.

Van Middelkoop noemde de motie van zijn partijgenoot Joël Voordewind "bemoedigend'' maar wel voorbarig, omdat die verwees naar de missie in Afghanistan. Over een verlenging is nog geen besluit genomen. Voordewind had zijn voorstel al twee keer afgezwakt om de handtekening van coalitiegenoten CDA en PvdA te krijgen.

Aanvankelijk was het plan van de coalitiefracties om de kosten voor slijtage bij missies buiten de Defensiebegroting te houden. In het eerste voorstel moest het geld komen uit het gemeenschappelijk buitenlandpotje (HGIS) dat het ministerie van Buitenlandse Zaken beheert. Daarna moest het geld komen uit de algemene middelen. In het laatste voorstel hoeft het kabinet alleen nog maar een adequate wijze van financiering te vinden.

Voordewind was verbaasd dat zijn motie was ontraden, maar wees erop dat die een meerderheid zal halen. Het was zijn bedoeling de financiering van de slijtage in deze kabinetsperiode veilig te stellen. Een eerder voorstel van het CDA leverde al 100 miljoen euro compensatie op voor de extra kosten voor de missie in Afghanistan maar dat geldt voor 2008. Bij een verlenging na die tijd zullen de kosten verder stijgen. Het kabinet besluit vrijdag hierover. Volgende week dinsdag zal de Kamer stemmen over alle wijzigingsvoorstellen voor de defensiebegroting 2008.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.