Home

Achtergrond 1218 x bekeken

Hoeveel mest mag ik aanvoeren?

Met een compleet bemestingsplan kun je vooruit kijken. Welke mestaanvoer past op het bedrijf. En welke mestsoort kies je?

Stel op www.nutrinorm.nl een NutriNorm Bemestingsplan op voor onderstaand bedrijf. Gebruik de normen voor 2007. Dit bedrijf kan nog dierlijke mest aanvoeren, rundveedrijfmest, varkensdrijfmest en kippenmest.
Beantwoord met het berekende plan de volgende vragen:

1. Bereken hoeveel ton mest nog aangevoerd kan worden in de vorm van rundveedrijfmest of vleesvarkensdrijfmest.
2. Welke mest heeft je voorkeur? Motiveer je keuze.


Bedrijfsgegevens:
o 30 ha grasland (met beweiding) op zand
o 5 ha maïs op zand
o 10 ha wintertarwe op klei
o 5 ha suikerbieten op klei
o 5 ha consumptieaardappelen op klei
o 5 ha spinazie op klei
o 10 ha groenbemester op klei

Veebezetting:
o 55 melkkoeien met 8000 kg melk en een ureumgetal van 25
o 25 stuks jongvee < 1 jaar
o 20 stuks jongvee 1-2 jaar

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.