Home

Achtergrond

Heb jij het lef?

Woningbouw, industrie en natuur eisen in Nederland steeds meer landbouwareaal op. De ruimte wordt kleiner, toch hebben veel bedrijven de intentie om groter te worden. Blijft er voldoende ruimte voor de landbouw in de toekomst? Een moeilijk vraagstuk, gezien de mestproblematiek is het aannemelijk dat er te weinig areaal is voor de afzet van mest in de toekomst. Of is dit probleem door overheidswege gecreëerd en is er genoeg ruimte voor onze sector. Gaan we op zoek naar andere mogelijkheden zoals emigratie of blijven we hier? Emigratie blijft op de achtergrond maar wordt wel meegenomen in de overwegingen.

Vorig jaar ben ik tien dagen lang in Tsjechië en Polen geweest, we hebben daar een goede indruk opgedaan m.b.t. de stand van zaken in de landbouw aldaar. Tsjechië is voor mij een potentieel emigratieland.

Voordelen Nederland:
 goede infrastructuur;
 betrouwbare afzetmarkt;
 veel kennis beschikbaar;
 goed klimaat;
 goede reputatie.

Nadelen Nederland:
 belangen van de sector worden ondergeschikt gemaakt aan beleid;
 hoge grondprijzen en stijgende kostprijzen;
 in slechts weinig gevallen onbeperkte mogelijkheden;

Voordelen Tsjechië:
 veel ruimte, genoeg grond te koop;
 geen mestprobleem maar mest tekort;
 minder beperkende maatregelen.

Nadelen Tsjechië:
 geen goede afzetmarkt voor een luxe product;
 afhankelijk van plaatselijke bevolking;
 als er een staatsbedrijf wordt gekocht heeft men vaak te maken met personeel/dorpsbewoners;
 communicatieve problemen.

Op dit moment kies ik voor Nederland, echter is emigratie niet uitgesloten. Over een uitdaging gesproken….! De nadelen van Tsjechië weerhouden mij ervan om direct initiatieven te nemen. Toch houdt ik in gedachten wat ik in Tsjechië heb gezien vorig jaar, er liggen echt mogelijkheden daar!

Mijn mening met betrekking tot emigratie ventileer ik meestal als volgt;’Wie het lef en het ondernemerschap heeft te emigreren heeft ook het lef en ondernemerschap hier te blijven en van de bedreigingen een uitdaging te maken!’
Beide opties zijn een prestatie! De uiteindelijke keuze hangt niet af van de bedrijfssituatie maar van de aard van het beestje. Mensen die houden van avontuur en uitdaging zullen eerder emigreren.

Of registreer je om te kunnen reageren.