Home

Achtergrond

Grond is meer dan een productiemiddel

Agrarische ondernemers hebben een sterke binding met hun grond. De opdracht van vandaag zegt het al: grond is een van de belangrijkste productiemiddelen, daarnaast bestaat er vaak ook een sterke emotionele band met grond. Vaak is grond al generaties lang in de familie. De sterke band tussen grond en de eigenaren maakt dat de grondmarkt weinig liquide is. Wie kent het spreekwoord ‘buurmans grond komt maar één keer te koop’ niet? Maar genoeg over kopen en verkopen van grond, deze opdracht gaat over voldoende rendement uit grond halen.

Hoeveel een hectare kan opbrengen verschilt sterk per ondernemer. Verschillen in ondernemerschap en vakmanschap liggen hieraan ten grondslag. Ook verschillen de opbrengsten per hectare per productierichting. Meer rendement uit grond halen betekent ervoor zorgen dat de financiële opbrengst per hectare omhoog gaat. Ik wil dit bereiken door de keuze van mijn teelten eens goed onder de loep te nemen: wat brengt de huidige teelt op? Hoe verhoudt zich dit tot andere teelten? Is er wellicht een andere teelt die past binnen mijn management en die meer op kan leveren? En daarnaast probeer ik de grond te optimaliseren. Waar nodig plaats ik drainage voor een goede afwatering.

Of registreer je om te kunnen reageren.