Home

Achtergrond 398 x bekeken 23 reacties

Grasland op veen geen CO2-vreter

Planten leggen over het algemeen CO2 vast, maar niet altijd, hebben onderzoekers van Wageningen UR en het Energiecentrum Nederland (ECN) vastgesteld.

Grasland op veen stoot netto CO2 uit, grasland op klei en zand legt CO2 vast.

De agrarische sector kan zich dus niet altijd rijk rekenen met de CO2-vastlegging door planten.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Arend

  Ja precies,alle vervuiling word bij de boeren neergelegd.Hoeveel autos rijden er in nederland?En hoeveel boeren rijden hierin?
  Ik denk dat het het beste is dat we het autowassen in nederland wat langs de straat gebeurd eerst maar eens flink aan moeten pakken.Dit dient in goedgekeurde autowasstraten te gebeuren,zodat al die milieuvervuilende autowasmiddelen niet via het riool en vervolgens via de riooloverstorten in het oppervlaktewater terechtkomen.

 • no-profile-image

  Arend

  Als je kubelinks ego in de vulkaan gooit dooft ie spontaan zoveel uigebluste kalk.Niet te geloven :-(

 • no-profile-image

  Kubelink

  Nou Ton,
  je heb het over toonzetting. Als je eens kijkt naar een groot deel van de berichten voorafgaand aan mijn reactie, dan vraag ik mij af wie nou de toon heeft gezet. "Milieumensen en 'Wageningen' zijn zogenaamd linkser dan links, ze zoeken altijd de boer als zondebok en ze produceren alleen onzinnige onderzoeken.", aldus de reacties. Ik bedoel maar. Ik zit overigens ook met smart te wachten op onderzoeken die aantonen dat de melkveehouderij CO2 reduceert. Dat zou geweldig nieuws zijn. LTO doe je best! Doe daarbij gelijk even onderzoek naar de bijdrage aan de uitstoot van methaan. Dat de melkveehouderijvakbond onafhankelijker is dan de instanties die de melkveehouder uit Ysselsteyn noemt is natuurlijk een beetje de wereld op zijn kop. De melkveehouderij die onderzoekt wat ze zelf uitstoot, is als de bakker die zijn eigen brood moet beoordelen. Het is gewoon een feit dat de ruilverkavelingen en de enorme ingrepen die dat met zich meebracht in het landschap van veel meer invloed op de verhoogde waterafvoer naar laag-Nederland is geweest en nog steeds is, dan de afvoer van verhard oppervlak. Ga maar na: hele moerasgebieden die ooit (als een soort spons) een belangrijke waterbergingsfunctie hadden zijn drooggelegd, beken en rivieren zijn rechtgetrokken waardoor het water een veel kortere (snel-)weg hoeft af te leggen naar laag-Nederland. Je kunt je wel voorstellen dat de watermassa die ze nu moeten verwerken bij langdurige neerslag veel hogere pieken laat zien dan vroeger bij een natuurlijker watersysteem toen het veel geleidelijker werd afgevoerd. Dit levert voor die laaggelegen gebieden natuurlijk enorme risico's op m.b.t. de waterkeringen. We kunnen de dijken immers niet eeuwig blijven verhogen om die pieken te blijven opvangen. Ik heb eerder al aangegeven dat er onder NAP (en dus in de gevarenzone) 9 miljoen wonen die 65% van het BNP verdienen. Als je nu vindt dat we daar het risico wel kunnen lopen en dat het daarom onzin is dat onze regering in landbouwgebieden (waar weinig mensen wonen) naar oplossingen zoekt voor retentie dan ben je in mijn ogen wel heel erg naief. Hier staat veel meer op het spel dan dat er wat milieugroeperingen aan het werk moeten blijven. Het gaat niet alleen om de veiligheid van een enorm deel van de Nederlandse bevolking maar ook om de economie van heel Nederland. Denk maar niet dat de economie van Nederland een ramp als in New Orleans, met een reeks van dijkdoorbraken, zomaar met gemak kan hebben. Omdat verreweg het grootste deel van het verharde oppervlak van ons land al in laag-Nederland ligt is de afvoer uit het hogergelegen verharde oppervlak daarbij vergeleken een peuleschilletje. Toch worden daar weldegelijk op allerlei manieren investeringen gedaan om het water zoveel mogelijk vast te houden. Zo worden nieuwbouwwijken al bijna standaard voorzien van wadi's of andere plaatsen waar hemelwater kan inzijgen.
  Ik ben benieuwd naar onderzoeken die aantonen dat we voor wateropvang niet in onze landbouwgebieden te hoeven kijken?
  Iemand een andere oplossing die recht doet aan de eisen die de hele Nederlandse samenleving stelt?

 • no-profile-image

  Arend

  Mn reaktie sloeg op die van kubelink en niet op geachte Herman,even voor de duidelijkheid.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  MELKVEEHOUDERS MOETEN ZICH VERENIGEN IN DE NMV !!!
  Want hoe komt het toch dat LTO het weer niet opneemt voor de melkveehouderij in deze? Mijns inziens doordat we als hardwerkende boeren te lang stil zijn geweest. En nu heeft LTO het te druk met overleg met milieugroeperingen, om zo hun eigen banen veilig te stellen. Al met al een extra reden om lid te worden van de NMV!!!!!!! Want LTO waar blijven jullie met een onderzoek wat aantoont dat de melkveehouderij co2 reduceert??? De eigen melkveehouderijvakbond is tenminste onafhankelijk van het ministerie van LNV en Alterra en het MNP. Want deze clubs regelen alles samen wel, want de melkveehouders betalen wel!!

 • no-profile-image

  Herman

  Grasland op veen stoot netto CO2 uit, grasland op klei en zand legt CO2 vast.

  dat zegt niets over gras zoals dat hier wordt voorgesteld
  maar over de ondergrond.
  Wat ook op veen grond staat, tuinen parken etc. stoot altijd CO2 uit, waarschijnlijk niet als er een zandbed overheen ligt met asfalt,
  Dus de nieuwe kop kan ook zijn

  Auto's op SNELWEGEN in veen gebieden stoten minder CO2 uit dan op Zand en Klei gronden.

  Het is net wat je wil zeggen .

 • no-profile-image

  klaas

  moerassen stoten heel veel gas uit,vooral methaangas

 • no-profile-image

  wim

  hoe kun je een boer nog meer in het verdomhoekje zetten?

 • no-profile-image

  ton

  Nou, laat ons de discussie over de toonzetting dan maar sluiten. Als het op de wijze kan zoals jouw laatste bericht ben ik al tevreden.
  Inhoudelijk op je reactie enkele opmerkingen; het is een feit dat de laatste decennia er enorm veel verhard oppervlak is bijgekomen. Ook de hierbij behorende waterafvoer is fors toegenomen. Echter, jouw opmerking dat vroeger de moerasgebieden als een spons een waterbergingsfunctie hadden is niet correct. Het tegenovergestelde is het geval; nu gebieden vernat worden is het opname of bergingsvermogen (de retentiecapaciteit) behoorlijk afgenomen omdat simpelweg een volle spons geen water opneemt. Dit brengt met zich mee dat bij hevige regenbuien in de vernatte gebieden de grond geen water kan opnemen en er dus piekafvoeren plaatsvinden Dit heeft tot gevolg overbelasting van de watergangen en overstromingen (inundaties). Het vernatten van natuurgebieden heeft dus een averechtse werking. Bij landbouwkundig gebruik van gebieden is het waterbergend vermogen van de grond veel groter dan bij natte natuurgebieden. Om de nadelen van hoge piekafvoeren te ondervangen probeert men de watergangen te vergroten en te laten kronkelen (meanderen) om de duur van waterafvoer te verlengen. Dit betekent vervolgens dat het langer duurt voordat een gewenst peil voor de landbouw bereikt wordt en er dus natschade optreedt. Het argument dat dit verdedigbaar is vanwege het grote belang voor de economie is ook niet correct omdat de landbouw een flinke bijdrage levert aan het bruto nationaal inkomen van ons kikkerlandje. En als laatste wringt de schoen omdat de natschade welke de landbouw in laaggelegen gebieden ondervindt van deze maatregelen onder de noemer van een normaal maatschappelijke ontwikkeling of ondernemersrisico geplaatst worden en zo door overheden verantwoording ontlopen wordt.
  De vraag blijft dan over; is het te verdedigen dat de burger zijn vermogen (woonhuis) wel beschermd mag zien door de overheid -met een bijdrage van ook ónze belastingcentjes- en de landbouw zijn vermogen én pensioenvoorziening (grond) letterlijk en figuurlijk kopje onder ziet gaan?

 • no-profile-image

  gert

  wat heeft dit onzinnige onderzoek al weer gekost? natuurmonumenten en staatsbosbeheer hebben heel veel grasland op veen en liggen hier echt niet wakker van!

 • no-profile-image

  ondernemer

  Ontkenners van de broeikastheorie!!!!!
  Het verzet komt uit de tweede linie. Het is gebaseerd op wisselende argumenten en is afkomstig uit vakgebieden die weinig met het probleem te maken hebben.
  Zoals van emeritus hoogleraar moleculaire genetica dr. ir. Arthur Roersch, die stelt dat de stijgende hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer een gevolg is van de temperatuurstijging op aarde, en geen resultaat daarvan. Vrijwel de hele wetenschappelijke wereld is overtuigd van het tegendeel. Zowel het stijgende CO2-gehalte als de temperatuurverhoging wordt feitelijk gemeten. Een wel prominente, vasthoudende Amerikaanse ontkenner is Richard Lindzen, hoogleraar meteorologie aan het Massachusetts Institute of Technology in Boston. Volgens hem is de relatie tussen temperatuur en CO2-gehalte grotendeels theorie. Wanneer uitsluitend het effect van koolzuur in de atmosfeer zou gelden, leidt een verdubbeling van het CO2-gehalte tot slechts een graad gemiddelde temperatuurverhoging op aarde.
  Eveneens ongelovig is emeritus hoogleraar prof. dr. Dick Thoenes van de Technische Hogeschool Eindhoven. Hij schreef afgelopen jaar met opiniejournalist Simon Rozendaal van Elsevier en de gepensioneerde VVD-diplomaat Hans Labohm het boekje Manmade global warming: unravelling a dogma. Het beschrijft het broeikaseffect als een verzinsel van onderzoekers die geld nodig hebben en van de milieubeweging, die de samenleving angst wil aanjagen.
  Bron: www.groenerekenkamer.nl

  Wanneer gaat LTO Nederland deze mensen benaderen voor een onderzoek i.p.v. het CLM (gesponsord door Rabobank en Campina)???

 • no-profile-image

  miltie

  het is door wageningen uit gevonden ;!! ????en wel weer een gestuurd rapoert zijn ;;want natuur en mileau activisten en wageningen zijn vaak linkser dan links

 • no-profile-image

  Kubelink

  "Grasland op veen stoot netto CO2 uit, grasland op klei en zand legt CO2 vast."
  Blijkbaar is zo'n miezerig feitje voor veel gasten al weer genoeg om zichzelf (of eigenlijk 'de boer' in het algemeen) weer de slachtofferrol aan te praten of de milieulobby aan te vallen. Het is werkelijk diep triest welke argumenten ze daar steeds weer voor aandragen. Alsof de 'grote boze overheid' zo'n miezerig feitje nodig heeft om van grasland op veen weer moeras te maken. Zielepoten! Voor de mafketels die (in de onderstaande reacties) denken dat ze als 'milieu-expert' de landbouw wel even kunnen vrijpleiten, kijk eens vlug naar het volgende artikeltje: http://www.groenportaal.nl/nieuws/200708/zeven_misverstanden_over_landbouw_en_klimaat_3405.shtml

 • no-profile-image

  ton

  Zeg Kubbelink, hoewel jouw toonzetting mij totaal niet aanstaat en ik normaliter hierop niet reageer, wens ik bij wijze van uitzondering toch op te merken dat het ontbreken van inhoudelijke argumenten van jouw zijde meer dan genoeg zegt. Het is gewoon een gegeven dat de compensatie van de toenemende bebouwing en verharding en het tekort aan infiltratie- en bergingscapaciteit van regenwater gecompenseerd wordt over de rug van de landbouw. Dit door vernatting van landbouwpercelen als gevolg van verminderde waterafvoer en het verhogen van waterpeilen. De afvoer van regenwater uit het stedelijk gebied gaat namelijk voor! Dat hieruit vervolgens effecten voortvloeien welke de beurs van de landbouw raken en bovendien het milieu niet ten goede komen kan niet ontkend worden. Daarvoor liggen rapporten ten grondslag.

 • no-profile-image

  Arend

  Ja de landbouw is maar klein in nederland als je het op die manier bekijkt en daarom ook als wisselgeld gebruikt door Den Haag en Brussel.Dat is de harde realiteit maar eerlijk is het zeker niet.Wat was het gister laat he met al die pakjes?!

 • no-profile-image

  Arend

  Nee.maar daar gaat het eigenlijk niet om maar ze hebben een zondebok nodig en dat is ALTIJD de boer.

 • no-profile-image

  Kubelink

  Ik zou als ik jou was me toch iets meer gaan verdiepen in dingen als bergingscapaciteit en landelijke economische afhankelijkheid, want als je stelt dat het vernatten van natuurgebieden een averechtse werking heeft dan verklaar jij in feite dat waterbeheerders en wetenschappers (wereldwijd) het helemaal verkeerd hebben en dat ze het in New Orleans helemaal goed hebben gedaan om de (ooit als buffer fungerende) moerassen droog te leggen. Na de Katrina-ramp is namelijk weldegelijk aangetoont dat dat een groot aandeel heeft gehad in de vernietigende werking van de overstromingen, hoe je ook probeert om zelf je eigen 'logica' te verzinnen. Bovendien, hier wat cijfers over het Nederlandse BNP (in februari 2007): Diensten 73,9%, Industrie 23,9 % en Landbouw 2,1%. Dat is in harde valuta: Diensten ± 346 miljard, Industrie ± 112 miljard en Landbouw ± 10 miljard Euro. Daarbij moet nog worden aangetekend dat de Nederlandse landbouw zich zeker al een jaar of 10 in een versneld proces van economische marginalisatie bevindt en het er niet naar uit ziet dat er aan deze ontwikkeling snel een einde komt. Snap je het nu? Wij zijn helemaal geen landbouwnatie, wij zijn een handelsnatie. En waar zit nou bijna al onze handel? En Waar lopen we de grootste risico's bij dijkdoorbraken? En waar wonen 9 mln. van onze 16 miljoen mensen? Juist, in de dichtbevolkte risicogebieden van laag-Nederland (waaronder natuurlijk de haven van Rotterdam). Kan het nog treffender? Dus aan jou, wat is nu de Nederlandse prioriteit als het gaat om economische en sociale veiligheid en stabiliteit? Landbouw??????? Effe dimmen AUB!

 • no-profile-image

  ton

  Kubelink, wat betreft het verdiepen in de watermaterie hoef je je geen zorgen te maken, ik doe dit al bijna 10 jaar. Daarom kom ik ook met onderbouwingen en niet met losse beweringen en verwijzingen zoals jij dat doet.
  De stelling van jou "als zouden wetenschappers het mis hebben" zegt me helemaal niets, het zou niet de eerste keer zijn. Ik oordeel in tegenstelling tot jou niet over mensen maar heb het over feiten. Hetgeen ik over de piekafvoeren heb gesteld door natte natuurgebieden staat in onderzoeksrapporten beschreven. Dit nog los van het feit dat ik als landbouwer grenzend aan een recent vernat natuurgebied inmiddels ruime ervaring heb.
  Je hoeft niet veel verstand te hebben om te weten dat zowel een met water verzadigde spons alsook een volledig uitgedroogde spons geen water opneemt. Vandaar dat normale landbouwgronden bij uitstek geschikt zijn voor opvang van regenwater. Ik verzin dus niet mijn eigen logica. Wel mis ik weer jouw onderbouwing van de Katina ramp. Blijkbaar heb je nog niet geleerd. Tevens mis ik een antwoord op de gestelde vraag of het te verdedigen valt dat over de rug van de landbouw de problemen van de burger opgelost moeten worden.
  Dus eh..........neem een beetje gas terug aub.

 • no-profile-image

  recht uit het hart

  vraag me af hoe de laatste vulkaanuitbarsting co2 neutraal krijgt kubelink
  of is dat ook onze schuld?

 • no-profile-image

  H.Bartlema

  En dan hebben we het nog niet over de lachgasproduktie.

 • no-profile-image

  ton

  Tsja, voor grasland op veen weer te kunnen omtoveren in moerasland heb je als overheid argumenten nodig.
  Vreemd dat men niet vermeldt dat de uitstoot van broeikasgas verhoogd wordt door vernatting van veengronden.
  Als ik goed ben ingelicht liggen ook deze onderzoeken bij WUR.

 • no-profile-image

  Kubelink

  Zeker het artikeltje niet gelezen hè. Dat doen wel meer mensen die alleen gal kunnen spugen en geen enkele moeite doen om andersdenkenden serieus te nemen of ook maar 1 keer met een zinnig tegenargument te komen. Over ego gesproken . . .

 • no-profile-image

  Herman

  Die Kubbelink uit Twenthe weet het leuk te vertellen vaak halve waarheden

  Het geld moet eenmaal ergens als eerste verdiend worden en dat zijn sectoren als(producenten; dus boeren en tuinders fabrieken etc.) , die van weinig geld met veel arbeid een product maken die geld opleverd , en dat kan in nederland als in het buitenland , en daarvan kunnen diensten betaald worden (73.9%) en waarschijnlijk wordt ook de overheid tot die groep gerekend !!!!

  wat betreft de moerassen van New Orleans die hadden(hebben) een andere functie, het remmen van de stormen en daar woonde dus vroeger ook geen mensen .
  hetzelfde als in ons landje toen de randstad nog moeras was .
  tegenwoordig wil iedereen in een gevaren zone wonen of het nu onder de zeespiegel is of in de rivier bedding.
  9 mljoen van de 16 miljoen mensen wonen op een kwart van nederland dat moeras is geweest hoe dom kan men zijn

  en nog wat anders
  als er mensen in nederland woonde die geen eten nodig hadden had je ook geen land en tuinbouw nodig
  na de tweede wereld oorlog werden boeren door de overheid verplicht om ETEN VOOR DE MENSEN te telen (lees randstad) want die hadden honger gehad in de oorlog , IN PLAATS VAN TABAK EN VLAS ETC, die meer opbrachten!!!

  Dit is nog niet zo lang geleden

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.