Home

Achtergrond 598 x bekeken

Glasopstanden toch volledig af te schrijven

Er komt een nieuwe regeling voor de afschrijving op tuinbouwkassen, waardoor tuinders hun glasopstanden alsnog volledig kunnen afschrijven.

Hiermee wordt een lastenverzwaring van 22 miljoen voor de glastuinbouw voorkomen. Dit is het resultaat van overleg tussen LTO Glaskracht Nederland, Plantum NL en staatssecretaris De Jager van Financiën.

De Tweede Kamer maakte vorig jaar met een amendement een uitzondering voor kassen in de wet Werken aan Winst, waardoor kassen net als voorheen volledig konden worden afgeschreven. Uit contacten met Brussel bleek afgelopen zomer echter dat de Europese Commissie de voorgestelde regeling ziet als ongeoorloofde staatssteun. Na lang aandringen bij de staatssecretaris en bij LNV-minister Verburg is een aanpak gevonden die naar verwachting van De Jager wel kan.

LTO Glaskracht Nederland en Plantum NL zijn blij met het resultaat. De lobby hiervoor heeft twee jaar geduurd. Dit resultaat is mede te danken aan de politieke steun vanuit de Tweede Kamer en de indieners van het oorspronkelijk amendement, te weten de Kamerleden Frans de Nerée tot Babberich (CDA) en Ineke Dezentjé Hamming (VVD).

De hoofdregel voor de afschrijving op bedrijfsgebouwen houdt in dat op de boekwaarde van het gebouw niet meer mag worden afgeschreven dan de helft van de WOZ-waarde van het gebouw inclusief de ondergrond. Kassen vallen hier ook onder.

De glastuinbouw kenmerkt zich door investeringen in kassen die een relatief korte levensduur hebben en een groot beslag op de grond doen. De waardedaling als gevolg van de economische en technische veroudering van de glasopstand, wordt in de praktijk grotendeels teniet gedaan door de waardestijging van de ondergrond, nu deze tot het gebouw wordt gerekend. Het gevolg hiervan is dat de afschrijving op de kas zelf wordt ingeperkt.

Om dit ongewenste effect te neutraliseren mag in voorkomende gevallen en uitsluitend voor de berekening van de afschrijving op de glasopstand de boekwaarde van de grond worden opgehoogd tot de WOZ-waarde van de grond.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.