Home

Achtergrond 231 x bekeken 3 reacties

Geen rijksbeleid megabedrijven

Minister Gerda Verburg (LNV) gaat geen speciaal beleid maken om het gezinsbedrijf te behouden.

Wel biedt ze gemeenten en provincies hulp aan bij de behandeling van aanvragen voor vestiging van megastallen. Dat heeft de minister gisteren geantwoord bij het debat over de landbouwbegroting. Ze zei het gezinsbedrijf als ruggengraat van de sector te beschouwen.

Veel fracties uitten hun zorg over de komst van megastallen, hoewel de meeste zich niet wilden vastpinnen op een maximum-bedrijfsomvang. GroenLinks wil een uitspraak via een motie, maar die is kansloos.

Verburg bestrijdt dat de komst van megastallen wordt veroorzaakt door het opheffen van de 'compartimentering' per 2008; hierdoor kunnen dierrechten landelijk worden ingezet.

Een rondgang langs gemeenten wijst uit dat bijna 90 procent van de gemeenten geen problemen verwacht rond vestiging van megastallen, zei Verburg; ruim een kwart heeft het bestemmingsplan aangepast aan het Reconstructieplan; de helft vindt dat niet nodig. Juist dat laatste baart PvdA en VVD zorgen. Eén gemeente, Twenterand, heeft LNV om ondersteuning gevraagd.

Het kabinet heeft enkele deskundigen advies gevraagd over de landschappelijke inpassing van megastallen. Dat verschijnt naar verwachting over twee weken. Daarnaast heeft de Kamer enkele instituten gevraagd om een oordeel, dat begin 2008 klaar is. Pas daarna volgt een afzonderlijk Kamerdebat.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  N.Jacobs

  Min.Verburg is met de beste wil niet serieus te nemen. Als zij een rondgang langs de gemeenten maakt beweert zij dat 90% v .d. gemeenten voor vestiging van megabedrijven is. Dat zal wel! Uit economisch oogpunt valt er veel geld door de gemeenten te verdienen. Aan de inwoners van de dorpen waar zich dit allemaal afspeelt wordt niets gevraagd; dat zal de minister ook een zorg zijn!
  Doordat de infrastructuur moet worden aangepast zal WEER veel natuur en rust op het platteland verdwijnen! Verplaats deze megabedrijven naar het buitenland, waar nog veel plaats is. Voor de werkgelegenheid hoeft men het niet te doen. Bovendien zijn het industrieen en die behoren op een industrieterrein. Min. Verburg zegt het gezinsbedrijf als ruggegraat v.d. sector te beschouwen. Wil zij ons doen geloven dat deze megabedrijven ontstaan (zijn) uit gezinsbedrijven? Juist deze bedrijven worden door haar beleid de nek omgedraaid! Deze megabedrijven worden op poten gezet door instanties met economische belangen (zoals o.a. LLTB)
  Laten we hopen dat de 2e kamer zich goed realiseert waar deze eigenzinnige minister mee bezig is; ons land is niet geschikt voor dergelijke grootschalige bedrijven! Laten ze zich goed realiseren dat ze bij een volgende verkiezing ter verantwoording geroepen zullen worden! By344h

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Een interessante stukje over de Christendemocraten, kwam van wijlen Pim Fortuin in ”De verweesde samenleving”, pag. 203-204.
  Voor ex minister Veerman was dit zonder meer van toepasing, de hoop dat Gerda Verburg anders is lijkt ijdel.

  ”De bovenklasse, de elite internationaliseert in rap tempo en blijkt Nederland dus niet echt interessant te vinden. Zij wordt in rap tempo Europeaan en als het even kan wereldburger. Haar oriëntatie in cultureel en economisch opzicht is de wereld, letterlijk. Zij laat de onderklasse en grote delen van de middenklasse die dit perspectief niet hebben, verweesd achter. Zij vindt het zelfs niet nodig haar een perspectief te schilderen, een beleid te ontwikkelen waarin de regio, de natiestaat en de groter verbanden op Europees niveau een plek krijgen, waardoor de wereld ook voor hen, die grote sprongen niet kunnen maken, herbergzaam blijft.

  Het afzweren van het maakbaarheids-ideaal genereert een egocentrische, verantwoordelijkheid ontlopende en onverschillige elite. Het bevordert de segregatie van ons soort samenlevingen, tast de samenhang aan en leidt tot een uitermate gevaarlijk cultuurrelativisme.
  Buitengewoon teleurstellend in deze is het optreden van de Christen/democratische politieke formatie in onze samenleving. Zij heeft op geen enkele manier het antwoord op de hierboven abstract aangeduide maatschappelijke desintegratie processen. Sterker nog, het antwoord bij uitstek, het moreel geïnspireerde antwoord, blijft zij volkomen schuldig. Aan alle desintegratie bevorderende schaalvergrotingsprocessen heeft zij niet alleen van harte meegedaan, maar heeft ze ook nog ontworpen ook. ( Zie Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1905).
  De Christen democratie is volstrekt ongeloofwaardig als zij aan komt met het concept van de zorgzame samenleving en tegelijkertijd wet en regelgeving indiceert die kleinere verbanden vernietigt of op zijn minst het leven buitengewoon moeilijk en onaangenaam maakt. Dit is het resultaat van de omvorming van een ideële beweging die wel degelijk de maakbaarheid in het vaandel schreef, al was het besef diepgeworteld aanwezig dat dit een maakbaarheid was die zondige mensen nu eenmaal aankleeft, maar die opgaf voor de macht, de dans om het gouden kalf. De omvorming van deze ideele partij in een technocratische bestuurderspartij is, in haar termen gedacht, niet minder dan blasfemie, alle ideologische rimram over goed rentmeesterschap ten spijt. Christus zou deze bestuurlijke sjoemelaars zonder omwegen uit zijn Tempel hebben verjaagd. Zij zijn de farizeeërs van deze tijd”.

 • no-profile-image

  gli

  Natuurlijk! zo gaat het precies zoals ik het verwachtte! Het gezinsbedrijf wordt een warm hart toegedacht. Intussen mogen de megastallen overal verrijzen!
  Vaak zal zo'n megastal in eerste instantie nu ook nog wel iets te maken hebben met het traditionele familiebedrijf. Maatschappen, vennootschapen onder firma, van alles zal worden uitgedacht. Problemen worden door de minister niet verwacht. Natuurlijk niet! Intussen gaat op de lange duur dat familiebedrijf wel naar de knoppen. Niemand mag mij inschalen bij politiek links of rechts. Ik probeer wat dat betreft afstand te houden, zeker bij agrarische aangelegenheden. Mogelijk vindt men mij wel wat conservatief. Enkelen of meerderen zullen zeggen: Nou en ......? Een megabedrijf daar is toch niks mis mee? Tot op zekere hoogte vind ik dat ook. Alleen laat men goed beseffen dat de agrarische wereld er op den duur totaal anders komt uit te zien. 1. Veel grootschaliger. 2. Maar voor echt enkelingen weggelegd. Echt enkelingen!!!! Wordt dit wel voldoende beseft in agrarische kringen? Persoonlijk denk ik dat men dat beslist niet door heeft. Veel agrariers denken mee te kunnen groeien (en dat zal op den duur voor slechts zeer weinigen zijn weggelegd) of men denkt toch te willen/moeten stoppen maar onderwijl een graantje mee te kunnen pikken tijdens de opschaling.
  Langs de weg der geleidelijkheid zal het gaan. Maar het zal onverbiddelijk doorgaan. Immers wanneer het kapitaal zich er mee bemoeit moet je van zeer goede huize komen om het tij zelfs maar enigszins te keren! Gemeenten willen graag mee doen in de vaart der volken. Dus het dringt soms nauwelijks tot hen door wat er gaande is. En voor achterlijk te worden versleten is wel het laatste wat een gemeentebestuur wil. Dus met een paar kleine aanpassingen voor wat betreft welstandseisen worden de megabedrijven in de meeste gemeenten hartelijk welkom geheten. Ruimtelijke ordening kan toch worden aangepast? Denk niet dat ik van het bovenstaande een minuut wakker lig. De ontwikkelingen zijn onomkeerbaar. Alleen wil ik duidelijk aangeven wat er gaande is. Ik ben nameijk van mening dat niet iedereen dat voldoende door heeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.