Home

Achtergrond 179 x bekeken

Eén teler gestrikt voor telen zonder afvalwater

Voor het project Kas Zonder Afvalwater (Kasza) is één tuinder bereid gevonden mee te doen. Projectleider Raphaël van der Velde hoopt voor het einde van het jaar nog twee of drie telers te hebben vastgelegd, omdat anders de kans op subsidie door het PT in het gedrang kan komen.

“We hebben een rozenteler en we willen nog een groenteteler, een fruitteler onder glas en wellicht nog een vierde teler die in de grond teelt”, aldus Van der Velde. Er is wel al een locatie gevonden voor de afvalwaterzuivering. “In de technische ruimte van een voormalige tuinder worden installaties geplaatst voor het zuiveren van afvalwater. Met omgekeerde osmose leveren we dan ontzout water terug aan de teler en met geavanceerde oxidatie leveren we niet ontzout water.”

De deelnemende telers begieten met dat gezuiverde afvalwater een proefvak van ongeveer 1.000 m2. De teeltresultaten in dit vak worden dan vergeleken met die van een ander vak waar ‘gewoon’ gietwater wordt gebruikt. Als de financiering van het 1,7 miljoen euro kostende project rond is (naast het PT worden ook Vrom en de provincies om geld gevraagd en al eerder hebben de waterschappen hun steentje bijgedragen) kan in de zomer van 2008 gestart worden.

Met het project Kasza loopt de sector vooruit op de gevolgen van de nieuwe nationale en Europese waterwetgeving, die met name tussen 2010 en 2015 een grote inspanning zal vereisen van de glastuinbouw op het gebied van het uitbannen van emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.