Home

Achtergrond 262 x bekeken 6 reacties

EU-subsidie is uit de tijd

Tegenover Europese landbouwsubsidies moeten weer maatschappelijke tegenprestaties staan, vindt Joost de Jong, medewerker stichting Natuur en Mileu. Geld uit de landbouwpot moet onder meer worden ingezet om landschappen te beschermen en verdroging tegen te gaan, stelt hij.

Ooit waren de EU landbouwsubsidies een antwoord op een groot maatschappelijk probleem. In de jaren vijftig moest de voedselvoorziening veilig gesteld worden. Daarin schoten we door met melkplassen, graanoverschotten en boterbergen als resultaat. Het maatschappelijke doel was, dankzij de inzet van de subsidies, meer dan behaald.

Er zijn ondertussen heel andere maatschappelijke doelen waaraan de landbouw een stevige bijdrage kan leveren, zoals natuur en landschap. Maar de subsidies zijn hun band met maatschappelijke doelen kwijt geraakt. Het enige doel wat nog echt overeind is gebleven, is inkomenssteun.

Het loskoppelen van al die miljoenen overheidsgeld – dat moet worden opgehoest door de burgers – met nuttige maatschappelijke doelen is funest voor het draagvlak van dit beleid. Daarom is het de hoogste tijd om landbouwsubsidies weer te verbinden met de maatschappelijke doelen van nu: natuur en landschap. Het kan en het werkt, toonde het MNP (Milieu en Natuur Planbureau) vorige week nog aan.

Landbouwsubsidies zijn effectief in te zetten voor natuur en landschap. Verdrogingsproblemen van meer dan de helft van de belangrijkste natuurgebieden kunnen zo worden opgelost en internationaal bijzondere landschappen kunnen zo beschermd worden.

Subsidies verstrekken zonder gerichte maatschappelijke tegenprestatie is niet meer van deze tijd. Wie dit zou voorstellen in welke andere sector dan ook, zou een storm van verontwaardiging over zich oproepen. En terecht.

Het is dan ook jammer dat Fischer Boel hier geen einde aan maakt. In de health check wordt min of meer toegegeven dat de EU niet tot in lengte van dagen boeren steun kan geven gebaseerd op hun productie in 2003.
De Commissie komt daarom nu met het voorstel om bij grotere bedrijven de subsidies af te romen. De opbrengsten daarvan mag de lidstaat gebruiken om gerichte steun te geven.

Maar of het voorstel het ook haalt is maar de vraag. Frankrijk, Engeland en Duitsland hebben een vergelijkbaar voorstel al eerder geblokkeerd. Los daarvan leidt dit voorstel niet tot de broodnodige legitimatie van de subsidies, voor Nederland ruim 800 miljoen euro. Nog steeds is er geen adequate bescherming van natuur en landschap en er is geen enkele stimulans om duurzamer te produceren.

Ook in de periode tot 2013 kan de regering eisen stellen. Denk bijvoorbeeld aan het verbod om weidegrond in veenweidegebieden om te zetten in maisland. Zonder de terugkeer van het voor wat hoort wat-principe, kan de patiënt niet genezen. Hopelijk durft onze regering in Brussel wel voor een effectieve behandeling te pleiten.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Grensboerke

  Wat een doel redenaties!
  Eindelijk eens een jaar dat de melkveehouder weer eens wat overhoudt onder de streep.
  Een liter water kost meer dan een liter melk en deze meneer beweert dat de burger miljoenen moet ophoesten. Laat ze eerst maar eens een eerlijke prijs betalen voordat we het geld weer over de balk gaan gooien en uit gaan geven aan "natuur en milieu".

 • no-profile-image

  andre

  Wat weer een onzin verhaal. De subsidie is gewoon inkomen voor een agrarier. Deze inkomenssteun zijn ingevoerd, omdat men de garantieprijzen liet zakken, voor wat hoort wat he. Een voorbeeld. Begin jaren 80 tarwe opbrengst 8000 kilo maal 50 cent= 4000 gulden. Vorig jaar 10000 kilo tarwe maal 10 eurocent= 1000 euro(2200 gulden) een verschil van 1800 gulden,= 800 euro. De toeslagen 500 a 600 euro, er zit een gat in de begroting en 20 jaar terug is qua prijsniveau gestegen. De toeslagen mogen wel minimaal 1000 euro zijn. Ben benieuwd of de schrijver van het artikel dit ook allemaal weet, of levert hij ook 10 % jaarsalaris in.

 • no-profile-image

  boerke

  Best mee eens hoor, geen subsidies meer. Of inkomenssteun eigenlijk, want door de vaak onbehoorlijke eisen die aan voedsel geproduceert in nederland worden gesteld, kost dat voedsel veel meer dan er in de markt voor betaald wordt. Omdat er geimporteerd moet worden, en al het geimporteerde in de verste verte niet aan dezelfde eisen hoeft te voldoen voldoen. Dus als daar nu eens iets verandert, op alle import dezelfde eisen als hier aan produkten gesteld worden (op gebied van milieu, dierwelzijn, maatschappelijk verantwoord), alle inkomenssteun eraf en dan de maarkt haar werk laten doen. En niet als het voedselpakket wat duurder wordt (want dat is relatief zeer goedkoop in westeuropa), de markt opengooien voor bijvoorbeeld vlees uit argentinie.
  Maar dit gaatniet gebeuren, dus ik maak me geen ilusies. Ik vind het te gemakkelijk om te zeggend at de landbouw niets doet voor de inkomenssteun die ze krijgt. Als een ambtenaar zijn eindejaarbonus krijgt, vragen ze hem toch ook niet om daar nog even een weekje extra voor te komen werken??

 • no-profile-image

  p .politiek

  Natuur en miljeu vindt het uit de tijd als landbouw producten producenten een toelage ontvangen(die verdient worden aan het EU landbouwbeleid van heden ten dage)
  Maar als er (zoals vorige decenia)vele malen meer gelden naar grote agro-multinationals vloeien dan hoor je niet dat het niet bij de tijd past.
  Dit lijkt dat stichting natuur en miljeu misschien wel aandelen hebben bij deze;of belang !
  Het zal wel niet maar deze suggestie wekken zij wel.

 • no-profile-image

  J.H. de Wit

  Wordt het niet eens tijd de subsudiestromen naar de milieu en natuurorganisaties af te romen?

 • no-profile-image

  wim jennen

  ze kunnen stichting natuur en milieu het beste zo snel mogelijk opdoeken

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.