Home

Achtergrond

Duurzame energie

Duurzame energie is energie die niet wordt opgewekt door aardolie, aardgas of steenkool te verbranden, maar door schone, onuitputtelijke bronnen. Duurzame energie wordt daarom ook wel hernieuwbare energie genoemd.
Windenergie en zonne-energie zijn de bekendste voorbeelden. Maar er zijn meer soorten duurzame energie: biomassa, aardwarmte, waterkracht, energieopslag en warmtepompen. Een andere term voor duurzame energie is groene energie. Groene energie is een breder begrip dan groene stroom. Groene energie kán gebruikt worden voor de productie van elektriciteit, maar dat hoeft niet. Bij het vergisten van biomassa bijvoorbeeld komt gas vrij ('groen gas') en aardwarmte kan gebruikt worden om kassen op de juiste temperatuur te brengen ('groene warmte').

Groene energie is uit meerdere bronnen op te wekken. Dus niet alleen uit energiegewassen. Wat te denken van bijvoorbeeld het produceren van biodiesel uit slachtafval, uit reststromen van de voeding- en genotmiddelen industrie, uit oogstresten, hout, enz. Dus behoeft niet altijd concurrentie met voedselvoorziening op te treden. Daarnaast zal in de toekomst de ontwikkeling van dè duurzame energiebronnen (zonne-energie, windenergie, waterkracht en geothermische energie) als bron voor elektriciteit een heel belangrijke rol zo niet de belangrijkste rol gaan spelen.

Reststromen nu massaal vergist

Reststromen van de industrie bevatten vaak veel energie. Deze energie kan benut worden in diverse bewerkingsprocessen om groene energie op te wekken zoals in vergistinginstallaties. Uit suikers, zetmeel en (rest)vetten kan biogas (eventueel omgezet in aardgaskwaliteit) of biodiesel worden geproduceerd.
Voorbeeld van deze toepassing is Ecoson. Ecoson B.V. is in 2007 opgestart als onderdeel van moederbedrijf Sobel B.V. dat op haar beurt deel uitmaakt van VION Food Group.
Ecoson omvat een vergistinginstallatie voor de productie van duurzame energie, een raffinage-unit voor dierlijke vetten en een biodieselfabriek.
De jaarlijkse productiecapaciteit bedraagt 9.000 MWh uit biogas, 50.000 ton geraffineerd vet en 5.000 ton biodiesel. De grondstoffen zijn bestaande reststromen uit de vleesverwerkende industrie, zoals slachterijslib, putvet en slachtbijproducten.
Met Ecoson wordt de ambitie om op duurzame wijze energie te produceren uit dierlijke grondstoffen concreet ingevuld.

Of registreer je om te kunnen reageren.