Home

Achtergrond 16 reacties

Duitsland: geen extra quotum

De Duitse regering wijst de door Europees landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel voorgestelde extra uitbreiding van het melkquotum van de hand.

Een verhoging die uitgaat boven de al besloten uitbreiding met 0,5 procent per 1 april volgend jaar dreigt de positieve ontwikkeling van de zuivelmarkt in de kiem te smoren, aldus de Duitse landbouwstaatssecretaris Gert Lindemann.

Met de ruimte die nu nog niet wordt benut in de EU is volgens Lindemann al voldoende potentieel aanwezig om de productie op te krikken en aan de groeiende vraag te voldoen. Los daarvan vertoont de markt voor boter en melkpoeder al tekenen van ontspanning.

Voorzitter Siem-Jan Schenk van de LTO-vakgroep Rundveehouderij is niet verbaasd over het standpunt van Duitsland. "We wisten dat Duitsland tegen de extra verruiming van het melkquotum is, maar ik zie het vooral als een politiek statement, want Duitsland is wel voor verlaging van de superheffing en voor afschaffing van het quotum."

Het standpunt van Duitsland zal volgens de LTO-zuivelvoorman weinig effect hebben op de uiteindelijke besluitvorming in de Europese Unie. "Duitsland behoort qua stemverhouding bij de minderheid door tegen de verruiming van het melkquotum te zijn." Schenk verwacht niet dat Duitsland de verruiming kan tegenhouden. "Ze willen alleen een politiek punt maken."

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gli

  Rustig mensen.
  Vooropgesteld: ik ben geen lid van LTO en zal dat ook niet worden. Evenmin ben ik een vriend van Siem Jan Schenk, sterker nog: ik heb de man nooit ontmoet en wil hem enkel beoordelen op zijn stellingnames. Het lijkt mij wel een persoon die blindelings vertrouwt op de tegenwoordig algemeen aanvaarde marktwerking. "Dat is de marktwerking, he!!"
  Ik ben het wel met hun ( de mensen van LTO) opvatting eens dat het tij niet is te keren. Maar dat vind ik jammer. De mentaliteit/opvattingen of hoe je het verder noemen wil is sinds wereldoorlog II toch wel enorm veranderd. Toen: ondersteuningsmaatregelen voor de kleine boer. Nu: de markt zorgt wel voor voldoende afkoop en de kleine ondernemers zijn toch niet te redden.
  En ook: de markt vraagt om extra melk dus verruimen dat quotum. Toch zal dat maar heel mondjesmaat kunnen. Een kleine overproductie en weg zijn de hoge prijzen. Misschien wel ten nutte van de directies van sommige zuivelondernemingen, maar niet ten nutte van de individuele boer. Of vergis ik me?
  Ik ben ook maar een profeet die brood eet!

 • no-profile-image

  Hilbrand Korver

  Door de reaktie van Siem Jan Schenk op het bericht van de Duitse Minister die voor melkprijsverhoging kiest is het duidelijk dat de LTO voorman tegen een redelijke melkprijs is.
  We weten nu wat we aan hem hebben: eerst jaren vertellen dat de melkprijs niet omhoog kan maar dat hij dit wel gaag zou willen Nu is de melkprijs door beheersing van de produktie wel omhoog maar nu pleit hij voor produktieverhoging om de melkprijs te laten dalen
  Hij had eens naar de olie producenten moeten kijken.
  Hilbrand Korver

 • no-profile-image

  Paul Gosselink

  Hulde voor het standpunt van Duitsland, Nederland zou moeten volgen. Ik vraag me dan ook af waarom de LTO vakgroep er zo ontzettend veel aan gelegen is om het quotum te verruimen c.q. af te schaffen. Wat schieten we er mee op om maar raak te melken voor 25 eurocent, want dat was en is nog steeds de visie van de LTO vakgroep. Blijkbaar valt het kwartje nog steeds niet bij de heer Schenk en zijn handlangers. Het gaat bij het melken van koeien toch voornamelijk om het halen van een goed inkomen en NIET om het hebben van zoveel mogelijk koeien en werk.

 • no-profile-image

  Harmpie

  Het wordt hoog tijd dat meneer Schenk zelf eens weer de melkput ingaat en de kost gaat verdienen met melken! Kan de contributie ook weer omlaag;kortom back to basic!

 • no-profile-image

  annie oskam

  Niet te veel quotum verruiming !! Een betere melkprijs is veel gunstiger. Iedereen kijkt nu weer positief de wereld in, of je een klein of een groot quotum hebt maakt als de melkprijs goed is niet veel uit. Ook wij hebben ons lidmaatschap jaren geleden al opgezegd van LTO toen ze ook voor "winkel"gingen spelen en het bij onze eerste bestelling al helemaal fout ging. !!

 • no-profile-image

  Paul

  Ben het geheel met onderstaande schrijver eens !!

 • no-profile-image

  Robert

  Hoeveel van de Nederlandse melk wordt er buiten Europa afgezet?? Veel. Daar worden we als Nederland (en Europa) marktaandeel kwijt door andere delen van de wereld. Dus als we als Europa markt willen behouden moeten we als Nederland quotum verruimen. Wij melken toch graag de melk erbij die andere landen binnen Europa niet volmelken? Zeker met deze huidige prijzen.

 • no-profile-image

  ton

  Ik sluit me aan bij de mening van John en Henk.

 • no-profile-image

  pola keizer

  o.a. verruiming quotum kan van invloed zijn op de nog maar sedert kort verhoogde melkprijzen. Schenk zou beter moeten willen/weten. Nederland kleine schakel in besluitvorming. Stem Duitsland alsmede Frankrijk bepalend in Europa. Niks politiek punt

 • no-profile-image

  Tineke Brouwer

  Het is weer overduidelijk, de heer Schenk is er niet voor de boeren. Ik vraag me af wat de opdracht van de heer Schenk is binnen de LTO. Zoveel mogelijk boeren in zo kort mogelijke tijd laten verdwijnen. Dan is inderdaad de stijging van de melkprijs een streep door de rekening.

  Tineke Brouwer - Ilpendam

 • no-profile-image

  melkveehouder

  dat is nu de reden dat ik al een aantal jaren geleden me lidmaatschap heb opgezegd van de lto aan schenk hebben we total niks laat het quotum zoals het nu is aan een lagere melkprijs heeft niemand iets

 • no-profile-image

  Wolter

  Gelezen "Voor Avebe en beoogd Akzo-dochter National Starch zijn de hoge prijzen voor melk en melkproducten een buitenkansje". En zo zijn er meer en potentieel bedreigender vervangers. Kijk ook eens naar dit aspect.

 • no-profile-image

  john

  Eerst jarenlang een lage melkprijs ondanks quotum dan nu ineens hoog dankzij het quotum? Schenk heeft gelijk, zo snel mogelijk weg met dat kostprijsverhogende quotum. Marktwerking moet zijn gang kunnen gaan. Dan kunnen de west-europese boeren en zuivel goed mee op de wereldmarkt

 • no-profile-image

  Martin

  Goede zaak, geen quotumverruiming!
  We moeten zorgen voor dat er nu niet weer te veel melk komt. Een klein beetje schaarste is een goede zaak. Nu kun je wel zeggen dat je als klein landje geen invloed hebt, maar op Europees niveau heeft het wel invloed. Dus achter de mening van Duitsland gaan staan als Nederland!

 • no-profile-image

  Jan Heuthorst

  Ook ik ben het geheel met Paultje uit Sinderen eens. En ook al heb ik maar een bescheiden quotum, als je de remmen los gooit dan wordt alles onbestuurbaar.
  De Heer Schenk heeft onlangs zijn (LTO) visie in De Radstake nog weer eens uitgelegd. Nou voor eigen parochie is het makkelijk preken, maar mij heeft hij geen seconde weten te overtuigen. Ik ben van een leeftijd die nog donders goed weet wat een overschot aan melk kan uithalen. Er zijn simpelweg geen koeien, zegt hij dan. Ja aan mijn hoela. We hebben altijd rekening moeten houden met het quotum, zodat er ook weer niet te veel jongvee opgefokt werd. En als die beperking dan weg valt dan kan het heel vlug gaan.
  Maar de Heer Schenk heeft het wel vaker verkeerd ingeschat. Denk o.a. ook maar eens aan zijn heffende vinger tegen over die boeren met quotum, maar zonder melkvee. Dat quotum heeft hij van de boeren af weten te pakken, maar de prijs is er geen zier door veranderd. En de belasting die vond het allemaal prachtig!
  Wij als klein landje kunnen toch niet tegen de wereld markt op, vanwege de veel hogere kostprijs o.a. door het beperkte grondareaal. Nou, en dat zal nooit veranderen. Willen we er allemaal een goede boterham aan overhouden dan moeten werken zoals we het de laatste 20 a 25 jaren gedaan hebben.
  "Dan zullen we internationaal de slag om de consumenten missen,"zegt Schenk. Maar hoelang denkt hij dat die situatie zich voor zal doen?
  "Wie had voor een paar jaren terug kunnen denken dat de situatie nu zo gunstig zou zijn?", zo begon Schenk in de Radstake zijn betoog. Als het dan zo moeilijk in te schatten is, wie kan dan nu zeggen hoe het er over 5 jaar uit zal zien?? En dan zijn de resultaten uit het verleden alleen nog maar gestoeld op de betere economische omstandigheden in een aantal landen, maar economische verbeteringen duren ook niet eeuwig! En bij een wijd opengedraaide quotumkraan staat de melk je zo tot aan de lippen. Wie komt de boeren dan helpen? De mega bedrijven die zullen het op hun industrieparken dan nog wel een tijdje uitzingen, en als zij over de kop gaan zit er toch niemand persoonlijk mee. Maar wie komt er dan op voor die bedrijven waar de Nederlandse burgers zo trots op zijn? Schenk? (kun je rekenen...?)

 • no-profile-image

  Henk

  Mensen mensen, natuurlijk kunnen we onze kop in het zand steken en zeer symplistich redeneren dat xxtra quotumverruiming leidt tot een daling van de melkprijs.
  Zijn jullie niet op het idee gekomen, als wij die procenten xxtra omzet afslaan, dat er zat andere landen/werelddelen wát graag die leemte opvullen?
  Die melk komt tóch wel op de markt en dan vind ik het gruwelijk dom om eigenwijs ' néé ' te roepen zodat de buurlanden als lachende derde lekker doormelken!
  Het is een utopie om te denken dat wij op die manier in ons miniscuul landje op die manier de prijs hoog weten te houden!

  Wakker worden allemaal! De vrije markt staat reeds aan de deur en kan ieder moment aanbellen!!
  Maar ik merk dat velen die 'quotumknop' niet kunnen omzetten, laat staan gevonden kunnen krijgen...

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.