Home

Achtergrond

Domeinen treedt op tegen onderverhuur van pachtgrond

Dienst Domeinen controleert scherper op de naleving van de pachtcontracten. Pachters die hun pachtcontracten niet naleven worden van het bedrijf gehaald. De eerste pachter is nu door Domeinen van het bedrijf gehaald en moet komend voorjaar het bedrijf verlaten.

Deze zaak kwam tot de Pachtkamer in Lelystad. Deze oordeelde op 6 juni 2007 dat de jonge zoon van de 65-jarige pachter de pacht niet kan overnemen omdat hij onvoldoende capaciteiten zou hebben om een landbouwbedrijf te runnen. De ruim 20 hectare grond van het bedrijf werd deels verhuurd. Op het andere deel boerde de zoon, wiens vader enkele jaren geleden overleed. De zoon heeft ook nog een volledige baan in de agrarische sector naast de boerderij.

De Pachtkamer legde tevens een dwangsom op wanneer ze niet op tijd van het bedrijf vertrokken zijn. Iedere maand te lang gebruik maken van de grond kost € 1.550 euro, te laat de woning verlaten kost € 710 euro per maand.

Sinds de wijziging van de Pachtwet moet een ondernemer de grond bedrijfsmatig exploiteren en zijn hoofdinkomen uit het bedrijf halen. De regel dat een pachter zijn bedrijf moet verlaten als hij 65 wordt, is geschrapt. In theorie zouden boeren hun leven lang op een pachtbedrijf kunnen wonen. In de regels van Domeinen staat echter dat een pachter zijn hoofdinkomen uit het bedrijf moet halen. Er moet sprake zijn van een bedrijfsmatige exploitatie. Er zullen nog wel meerdere rechtszaken volgen die moeten uitwijzen wat nu precies onder bedrijfsmatige exploitatie wordt verstaan.

De uitspraak van de Pachtkamer in Lelystad op 6 juni 2007 is niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl.

Lees ook Nieuwe regels en prijzen voor de pacht

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.